Yoğunluğu Manuel Olarak Düzeltme

Bir resim dramı kartuşu değiştirildiğinde ya da 500 sayfa yazdırıldığında bu makine renk kaydını otomatik ayarlar. Bununla birlikte, gerektiğinde renk kaydını işletim panelinden manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

  1. Dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] öğesine basın.

  2. veya öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] öğesine basın.

  3. Yönetici adını ve parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

    Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir.

  4. veya öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Print Setup (Yazdırma Ayarları)] öğesine basın.

  5. [Renk Menüsü]'ne basın.

  6. [Yoğunluğu Ayarla]'ya basın.

  7. [Evet] düğmesine basın.