Renk Kaydı Hatasının Manuel Olarak Düzeltilmesi

Makine çalıştırılınca veya çıktı tepsileri açılıp kapatılınca makine renk kaydını otomatik olarak ayarlar. Gerektiğinde renk kaydını işletim panelinden manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

  1. Dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] öğesine basın.

  2. veya öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] öğesine basın.

  3. Yönetici adını ve parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

    Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir.

  4. veya öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Print Setup (Yazdırma Ayarları)] öğesine basın.

  5. [Renk Menüsü]'ne basın.

  6. Birkaç defa veya düğmesine ve [Adjust Registration (Ayar Belirle)] düğmesine basın.

  7. [Evet] düğmesine basın.