Yazıcı Sürücüsünde Renk Uyumu Kullanma

Renk Eşleştirme, belgelerin rengini giriş ve çıkış aygıtlarıyla tutarlı olacak şekilde yönetme ve ayarlama anlamına gelir.

Bu kısımda yazıcı sürücüsündeki Renk Uyumu işlevi açıklanmaktadır.

 • Otomatik:

  Renk uyumu, belgeye göre uygulanır. Normalde bu ayarı varsayılan ayar olarak kullanın.

 • Sıradan Kullanıcı Renk Modu:

  Kelime işlem yazılımları, elektronik tablo yazılımları ve sunum yazılımları kullanarak iş belgelerini yazdırırken bu ayarı kullanın. RGB renk boşluğu yazdırma verileri yazıcı için CMYK renk boşluğu yazdırma verilerine dönüştürüldüğünde renk eşleştirme uygulanır.

 • Profesyonel Kullanıcı Renk Modu:

  Bu işlev DTP yazılımını kullanmak için uygundur. CMYK çıktı aygıtlarıyla yazdırma simülasyonunu belirleyebilirsiniz.

 • Renk Uyumu Yok:

  Bu işlev bir uygulamayla eşleştirilecek renkler için kullanışlıdır.

Mac OS X kullanıyorsanız renk uyumu için [ColorSync (ColorSync)] işlevini de kullanabilirsiniz.

Not

 • CMYK renk verilerini yönetmek isterseniz, Graphic Pro işlevini kullanın.

 • CMYK bağlantı profilleri, Windows PCL yazıcı sürücüsüyle belirlenemez.

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.

 3. [Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.

 4. [Setup (Kurulum)] sekmesindeki [Color Setting (Renk Ayarları)] için [Color (Renkli)] öğesini seçin.

 5. [Color Setting (Renk Ayarları)] içinde [Detail... (Ayrıntı...)] öğesine tıklayın.

 6. Bir öğe seçin ve ardından [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 7. Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 8. [Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.

 3. [Tercihler] veya [Özellikler]'e tıklayın.

 4. [Color (Renk)] sekmesini seçin.

 5. Bir öğe seçin ve ardından [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 6. Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 7. [Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Mac OS X için

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.

 3. [Color (Renk)] sekmesini seçin.

 4. [Color (Renkli)] için bir öğe seçin.

 5. Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.