Birden Fazla Sayfayı Bir Kağıt Sayfasında Birleştirme

Bir belgenin birden fazla sayfasını tek taraflı bir sayfaya yazdırabilirsiniz.

Not

 • Bu işlev, yazdırma için belgenizin sayfa boyutunu düşürür. Yazdırılan resmin merkezi, kağıdın orta kısmında olmayabilir.

 • Bu işlev, bazı uygulamalar için kullanılmayabilir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesinden [Son İşlem Modu] ögesinde her bir kağıt sayfasına yazdırılacak sayfa sayısını seçin.

 5. [Seçenekler] ögesine tıklayın.

 6. [Page Borders (Sayfa Kenarları)], [Page layout (Sayfa Düzeni)] ve [Bind Margin (Cilt Payı)] bölümlerinde her bir seçimi ayarlayın ve ardından [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Düzen] sekmesinde [Sayfa/Yaprak] ögesini seçin.

 5. Açılır listeden her yaprak üzerine yazdırılacak sayfa sayısını seçin.

 6. Bir sınırı kapalı işaretlemek için [Border (Kenarlık)] onay kutusunu seçin.

 7. [Advanced (Gelişmiş)] öğesine tıklayın ve [Pages per Sheet Layout (Sayfa/Yaprak Düzeni)] içinden sayfa düzenini seçin.

 8. [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 9. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 10. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Layout (Düzen)] panelindeki [Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak)] öğesinden her bir yaprağa yazdırılacak sayfa sayısını seçin.

 4. [Kenarlık] ve [Düzen Yönü] öğelerindeki tüm ayarları yapın.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.