PS Gamma Ayarlayıcı Yardımcı Programı

Yazıcı tarafından yazdırılan CMYK renklerinin yarı ton yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bir fotoğraf veya grafiğin rengi çok koyu olduğunda bu işlevi kullanın.

Not

  • Bu işlev, PS Yazıcı Sürücüsü ile kullanılabilir.

  • Windows'da, [Özel Gama Ayarı] bölümünde bir yarım ton ayarı adı kaydedildikten sonra yazıcı sürücüsünün [Renk] sekmesinde [Gama Ayarlayıcı] menüsü veya içeriği görüntülenmeyebilir. Böyle bir durumda bilgisayarınızı yeniden başlatın.

  • Yarım ton ayarının kullanılması yazdırma işleminin daha yavaş olmasına neden olabilir. Hıza öncelik vermek istiyorsanız, Windows yazıcı sürücüsü için [Color (Renk)] sekmesindeki [Custom Gamma Adjustment (Özel Gama Ayarlama)] onay kutusunun işaretini kaldırın veya Mac OS X yazıcı sürücüsü için [Print Options (Yazdırma Seçenekleri)] panelindeki [Quality2 (Kalite2)] sekmesindeki [Custom gamma (Özel gama)] için [None (Hiçbiri)] seçeneğini seçin.

  • [Gama Eğrisi Adı] kaydedilmeden önce başlatılan uygulamalar yazdırma işleminden önce yeniden başlatılmalıdır.

  • Bazı uygulamalar, yazdırma sırasında nokta kazancı telafisi veya yarım ton ayarı belirtmenize veya EPS dosyasındaki gibi ayarların dahil olduğu işleve sahip olmanıza olanak sağlar. Uygulamanın sunduğu bu tür işlevleri kullanmak istiyorsanız, Windows yazıcı sürücüsü için [Color (Renk)] sekmesindeki [Custom Gamma Adjustment (Özel Gama Ayarlama)] onay kutusunun işaretini kaldırın veya Mac OS X yazıcı sürücüsü için [Print Options (Yazdırma Seçenekleri)] panelindeki [Quality2 (Kalite2)] sekmesindeki [Custom gamma (Özel gama)] için [None (Hiçbiri)] seçeneğini seçin.

  • PS Gama Ayarlayıcının "Yazıcı Seçin" listesinde model adları görüntülenir. [Yazıcı ve Aygıt] klasöründe aynı modelde birden fazla yazıcı varsa, kaydedilen [Gama Eğrisi Adı] aynı model yazıcıların tümüne uygulanır.