Bilgisayara Sürücü ve Yazılım Yükleme

"Yazılım DVD-ROM"undan bilgisayara yazıcı sürücüsünü yükleyin.

Başka yardımcı program yazılımı aynı anda yüklenebilir.

Windows için

Makineyi ve bilgisayarı bir ağ veya USB kablosu yoluyla bağlayın ve yüklemeye başlayın.

Not

Yüklemeden önce bu makinenin durum bilgisini kontrol edin.

 • Bu makine açık.

 • Ağ bağlantısı için makine bir LAN kablosu aracılığıyla ağa bağlanmış ve IP adresi gibi gerekli bilgiler ayarlanmış.

 1. Ürünle verilen "Yazılım DVD-ROM"unu bilgisayara takın.

 2. [Auto Play (Otomatik Kullan)] görüntülenince [Run setup.exe (Setup.exe çalıştır)] öğesine tıklayın.

  Kısa not

  [User Account Control (Kullanıcı Hesabı Denetimi)] iletişim kutusu görüntülenirse [Yes (Evet)] öğesini tıklatın.

 3. Açılır listeden bir dil seçin.

 4. Lisans sözleşmesini okuyun ve [Accept (Kabul Et)] öğesine tıklayın.

 5. [Environment advice (Ortam önerisi)] kısmını okuyun ve [Next (İleri)] öğesine tıklayın.

 6. Makinenin ve bilgisayarın bağlantı yöntemine bağlı olarak [Network (Ağ)] veya [USB connection (USB bağlantısı)] öğesini seçin ve ardından [Next (İleri)] öğesine tıklayın.

  [Windows Security Alert (Windows Güvenlik Uyarısı)] iletişim kutusu görüntülenirse [Allow access (Erişime izin ver)] öğesini tıklatın.

 7. Makinenin model adını seçin ve [Next (İleri)] öğesine tıklayın.

 8. [Install Optional Software (İsteğe Bağlı Yazılımı Kur)] öğesine tıklayın.

  Yükleme başlar.

  Kısa not

  Aşağıdaki yazılım kuruludur.

  • PCL6 Yazıcı Sürücüsü (Ağ Uzantısı ve Renk Kartelası Yardımcı Programı dahil)

  • FAQ

  Özel Yükleme seçeneğiyle diğer yazılımları kurabilirsiniz.

 9. Yazılımın başarıyla yüklendiğinden emin olun ve ardından, [Printing Test (Sınama Sayfası Yazdırma)] öğesine tıklayın.

  Yazdırma sınaması için yazıcıyı seçin ve ardından, [Printing Test (Sınama Sayfası Yazdırma)] öğesine tıklayın.

  Yazdırma sınamasının başarılı olduğundan emin olun ve ardından [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 10. [Complete (Tamamlandı)] öğesine tıklayın.

 11. [Next (İleri)] öğesine tıklayın.

  Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenirse [Yes (Evet)] öğesini tıklatın.

 12. [Exit (Çıkış)] öğesine tıklayın.

Mac OS X için

Bu bölüm, PS yazıcı sürücüsünü kurmayı açıklar.

Yardımcı programların kurulması hakkında bilgi için aşağıya bakın.

Yazılımı Yükleme

Kurulum tamamlanınca, 15. adımda bir test sayfası yazdırın.

 1. Makine ile bilgisayarın bağlı olduğunu ve makinenin açık olduğunu teyit edin.

 2. "Yazılım DVD-ROM"unu bir bilgisayara takın.

 3. Masaüstündeki [OKI] simgesine çift tıklayın.

 4. [Drivers (Sürücüler)] > [PS (PS)] > [Installer for OSX (OSX için Installer)] öğesine çift tıklayın.

 5. Yönetici parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

  Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 6. Apple menüsünden [System Preferences (Sistem Tercihleri)] öğesini seçin.

 7. [Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)] öğesini tıklatın.

 8. [+] öğesine tıklayın.

  Menü görüntülendiğinde, [Add Printer or Scanner... (Yazıcı ya da Tarayıcı Ekle...)] öğesini seçin.

 9. [Default (Varsayılan)] öğesine tıklayın.

 10. Makineyi seçin ve sonra [Use (Kullan)] içinde [OKI C532 PS] öğesini seçin.

  Ad Türleri

  Bağlantıda Görüntülenen

  Yöntemler Listesi

  OKI-C542 (MAC adresinin son 6 hanesi)

  Bonjour

  USB

  OKI DATA CORP C542

  USB

  Kısa not

  Adı değiştirmek için [Name: (Ad:)] bölümüne yeni bir ad girin.

 11. [Add (Ekle)] öğesine tıklayın.

 12. İsteğe bağlı ekipman için onay ekranı görünürse [OK (OK)] öğesini tıklatın.

 13. Makinenin [Printers (Yazıcılar)] öğesine eklendiğini ve [Kind (Tür)] için [OKI C542 PS (OKI C542 PS)] öğesinin görüntülendiğini kontrol edin.

  Not

  [Kind (Tür)] için [OKI C542 PS (OKI C542 PS)] öğesi doğru görüntülenmiyorsa, makineyi [Printers (Yazıcılar)] listesinden silmek için [- (-)] öğesini tıklatın ve 8 ila 12 arası adımları tekrarlayın.

 14. [Open Print Queue... (Yazdırma Sırasını Aç...)] öğesine tıklayın.

 15. [Printer (Yazıcı)] menüsünden [Print Test Page (Sınama Sayfası Yazdır)] öğesini seçin.