Yazdırma Verisinin Şifrelenmesi ve Yazdırma İşinden önce Parola Belirleme (Özel Yazdırma)

Özel yazdırma işleviyle, diğer insanların görmesini önlemek için özel veya gizli belgeleri şifreleyebilir ve parolayla koruyabilir, makinede bu şekilde saklayabilir ve yazdırmadan önce operatör panelinden kimlik doğrulayabilirsiniz.

Yazdırma işleri göndermeden önce şifrelendiğinden gizli bilgileri adaletsiz erişimden koruyabilirsiniz.

Not

 • Bu makinenin dahili belleğindeki boş alanın yetersiz olmasından dolayı biriktirilen verileri kaydedemezseniz, dosya sisteminin dolu olduğunu ve yazdırma işinin yürütülmediğini bildiren bir mesaj görüntülenir.

 • Bu makineyi bir yazdırma sunucusu aracılığıyla paylaşırsanız, bu işlevi Windows PCL yazıcı sürücüsünde poster yazdırma işlevi ve kitapçık yazdırma işlevi ile kullanamazsınız.

 • Bu işlevi kullanırken [Job Spool (İş Bekleme)] onay kutusunun işaretini kaldırın.

  Yazdırma İşlemi Öncesinde Yazdırma Verilerini Bu Makineye Kaydetme

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Bir dosya açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [Job Type (İş Tipi)] alanından [Private Print (Özel Yazdırma)] öğesini seçin.

 6. [Password (Parola)] alanına bir parola girin.

 7. [OK] ögesine tıklayın.

 8. Gerekirse diğer ayarları yapın ve ardından [OK (Tamam)] düğmesini tıklatın.

 9. [Print (Yazdırma)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

  Şifreli ve parola korumalı yazdırma işi yalnızca bu makineye gönderilir ve hemen yazdırılmaz.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Bir dosya açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 3. [Advanced (Gelişmiş)] öğesine tıklayın.

 4. [Job Options (İş Seçenekleri)] sekmesini seçin.

 5. [Job Type (İş Tipi)] alanından [Private Print (Güvenli Yazdırma)] öğesini seçin.

 6. [Password (Parola)] alanına bir parola girin.

 7. [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 8. Gerekirse diğer ayarları yapın ve ardından [OK (Tamam)] düğmesini tıklatın.

 9. [Print (Yazdırma)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

  Şifreli ve parola korumalı yazdırma işi sadece bu makineye gönderilir, ancak hemen yazdırılmaz.

Mac OS X için

 1. Bir dosya açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] seçeneğini belirleyin.

 3. Panel menüsünden [Secure Print (Güvenli Yazdırma)] öğesini seçin.

 4. [Job Type (İş Tipi)] alanından [Private Print (Güvenli Yazdırma)] öğesini seçin.

 5. [Job Password (İş Parolası)] alanına bir parola girin.

 6. Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

  Şifreli ve parola korumalı yazdırma işi sadece bu makineye gönderilir, ancak hemen yazdırılmaz.

  Kısa not

  • Yazdırma işi tamamlanırsa veya belirli bir süre yazdırma işi yapılmazsa bellekte kayıtlı yazdırma işi otomatik olarak silinir. Veriler gönderilirken bir hata yaşanır veya gönderildikten sonra iş değiştirilirse iş otomatik olarak silinir.

  • Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.

Bu makinenin dahili belleğinde kayıtlı bir şifreli ve parola korumalı yazdırma işini gerçekleştirin.

 1. [Print (Yazdır)] öğesine ya da makinedeki (YAZDIR) düğmesine basın.

 2. [Private Print (Özel Yazdırma)] düğmesine basın.

 3. Kullanıcı listesi görüntülendiğinde bilgisayarınızın kullanıcı adını seçin.

 4. Bilgisayarda oluşturduğunuz parolayı girin ve ardından [OK (OK)] düğmesine basın.

 5. Özel yazdırma işleri listelendiğinde yazdırmak istediğiniz özel işler için [Print (Yazdır)] düğmesine basın. Görüntülenen tüm özel yazdırma işlerini yazdırmak için, [Print All (Tümünü Yazdır)] düğmesine basın.

  Belirli özel işleri silmek için [Delete (Sil)] düğmesine basın.

  Listedeki tüm özel işleri silmek için [Delete All (Tümünü Sil)] düğmesine basın.