USB Bellekteki Verileri Yazdırma

Yazıcıya USB Bellek bağlayabilir ve kayıtlı verileri yazdırabilirsiniz.

Not

 • Tüm USB Bellek ürünlerinin kullanılabileceği garanti edilmez. (Güvenlik işlevli USB Bellek desteklenmemektedir.)

 • Bu makine USB 3.0 desteklemiyor.

 • USB kablo göbekleri ve harici USB HDD'ler desteklenmemektedir.

 • Şifrelenmiş PDF dosyaları desteklenmemektedir.

Kısa not

 • Aşağıdaki dosya tipleri desteklenmektedir: FAT12, FAT16, FAT32.

 • Desteklenen dosya formatları: PDF(v1.7), JPEG, PDF, TIFF(v6 baseline), XPS, PRN (PS, PCL, XPS)

 • 32 GB kapasiteye kadar olan USB Bellek desteklenir.

 • Dosya listesinde USB Belleğe kaydedilmiş desteklenen dosya formatlarında 100 dosyaya kadar görüntülenebilir.

  • USB Belleğe 100 veya daha fazla dosya kaydedilirse, dosya listesi düzgün görüntülenmez.

  • 20 veya daha fazla seviyede dizin yapısına sahip USB Bellek düzgün okunamayabilir.

  • 240 karakteri geçen dosya yolu doğru okunamayabilir.

 • USB Bellekten tek seferde bir dosya yazdırabilirsiniz.

 1. USB Belleği USB bağlantı noktasına takın.

 2. [Yazdır] veya (YAZDIR) düğmesine basın.

 3. [Print From USB Memory] düğmesine basın.

 4. [Select Print File] düğmesine basın.

 5. Yazdırmak istediğiniz dosyanın bulunduğu klasörü seçin.

 6. Gerekirse yazdırma ayarlarını yapın.

 7. İşlem için (BAŞLAT) düğmesine basın.

 8. USB Belleği bağlantı noktasından çıkarabileceğinizi bildiren bir mesaj görüntülendiğinde, USB belleği çıkarın.

Bir Yazdırma İşini İptal Etme

USB Bellekten bir yazdırma işini iptal etmek için operatör panelinden (DURDUR) düğmesine basın.

Yazdırma işleminin tamamlandığını bildirmek üzere bir mesaj görüntülenene kadar, bir yazdırma işini iptal edebilirsiniz.

Not

Bu makinede yazdırılmaya hazır olan sayfalar herhangi bir değişiklik yapılmadan yazdırılır.