Sık Kullanılan Ayarların Kullanılacak Olan Yazıcı Sürücüsüne Kaydedilmesi

Yazıcı sürücüsü ayarlarını kaydedebilirsiniz.

Not

Bu işlev, Windows PS yazıcı sürücüsüyle kullanılamaz.

Kısa not

14 ayara kadar kaydedebilirsiniz.

Windows PCL Sürücü Ayarlarını Kaydetme

 1. [Başlat] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.

 2. [OKI C542 PCL6 (OKI C542 PCL6)] simgesine sağ tıklayın ve sonra [Printing preferences (Yazdırma tercihleri)] öğesini seçin.

 3. Kaydedilecek yazdırma ayarlarını ayarlayın.

 4. [Kurulum] sekmesinde [Sürücü Ayarları] ögesinde [Kaydet] ögesine tıklayın.

 5. Ayarları kaydetmek için bir ad girin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 6. Yazdırma ayarı iletişim kutusunu kapatmak için [OK (OK)] öğesini tıklatın.

Mac OS X Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının Kaydedilmesi

Not

 • [Page Setup (Sayfa Düzeni)] iletişim kutusundaki varsayılan ayarlar değiştirilemez.

 • Farklı bir yazıcı sürücüsü ile kaydedilen ayarların çalışması garanti edilmez. Ayarları ayırt edebileceğiniz bir ad ile kaydedin.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. Kaydedilecek yazdırma ayarlarını ayarlayın.

 4. [Ön Ayarlar] ögesinden [Mevcut Ayarları Ön Ayar Olarak Kaydet] ögesini seçin.

 5. Ayarları kaydetmek için bir ad girin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

Not

Bu işlev, Windows PS yazıcı sürücüsüyle kullanılamaz.

Windows PCL Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 3. [Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.

 4. [Setup (Kurulum)] sekmesindeki [Driver Settings (Sürücü Ayarları)] kısmından kullanılacak bir ayar seçin.

 5. [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 6. [Print (Yazdırma)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Mac OS X için

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 3. [Presets (Ön Ayarlar)] öğesinden kullanılacak bir ayar seçin.

 4. [Print (Yazdır)] düğmesine tıklayın.

  Kısa not

  [Preset (Ön Ayar)] içinden [Show Presets (Ön Ayarları Göster)] seçilirse ve [Reset Presets Menu to "Default Settings" After Printing check box (Yazdırdıktan Sonra Ön Ayarlar Menüsünü "Varsayılan Ayarlar" Olarak Sıfırla onay kutusu)] onay kutusunun işareti kaldırılırsa ayarlanan ön ayar her zaman uygulanır.