Toner Tasarrufu

Daha az toner kullanarak yazdırma işlemi gerçekleştirmek mümkündür.

Üç seviyede toner tasarrufu yapılabilir.

 • [Yazıcı ayarları]: Yazıcı ayarlarına uygundur.

 • [Kapalı]: Toner tasarrufu yapmadan normal yoğunlukta yazdırır.

 • [Tasarruf Seviyesi Düşük]: Biraz daha düşük yoğunluk seviyesinde yazdırır.

 • [Tasarruf Düzeyi Orta]: Düşük yoğunlukta yazdırır.

 • [Tasarruf Seviyesi Yüksek]: Çok düşük yoğunlukta yazdırır.

Not

Bu işlev kullanılıyorsa, yazdırma kalitesi olarak yalnızca [Normal (600x600)] veya [Hızlı (600x600)] seçeneği kullanılabilir.

Kısa not

Bu işlev ile yazdırılan görüntülerin yoğunluğu yazdırılan belgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesini seçin.

 5. [Toner tasarrufu] ögesinden toner tasarruf miktarını seçin.

 6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 7. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Renk] sekmesini seçin.

 5. [Toner Tasarrufu] öğesinden toner tasarruf miktarını seçin.

 6. Gerekirse diğer ayarları da değiştirin ve [OK]'e tıklayın.

 7. [Yazdır] ekranında [Yazdır] öğesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. Panel menüsünden [Yazdırma Seçenekleri] öğesini seçin.

 4. [Quality2 (Kalite2)] sekmesindeki [Toner Saving (Toner Tasarrufu)] öğesinden toner tasarrufu miktarını seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.