Sık Yazdırılan Belgeleri Yazıcıda Saklama

Bir yazdırma işini yazıcının dahili belleğinde saklayın. Yazdırma sırasında operatör panelinden bir paylaşılan iş seçin.

Not

Bellekte boş alanın yetersiz olmasından dolayı biriktirilen verileri kaydedemezseniz, dosya sisteminin dolu olduğunu ve yazdırma işinin yürütülmediğini bildiren bir mesaj görüntülenir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [Shared Print (Paylaşılan Yazdırma)] öğesini seçin.

  İş Tipi Seçeneklerinden bir yazdırma işi adı verebilirsiniz.

 6. Gerekirse diğer ayarları yapın ve ardından [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 7. [Print (Yazdırma)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

  Yazdırma işi yalnızca bu yazıcıya gönderilir ve hemen yazdırılmaz.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [Job Type (İş Tipi)] alanından [Shared Print (Paylaşılan Yazdırma)] öğesini seçin.

  İş Tipi Seçeneklerinden bir yazdırma işi adı verebilirsiniz.

 6. Gerekirse diğer ayarları yapın ve ardından [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 7. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

  Yazdırma işi yalnızca bu yazıcıya gönderilir ve hemen yazdırılmaz.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 3. Panel menüsünden [Secure Print (Güvenli Yazdırma)] öğesini seçin.

 4. [Job Type (İş Türü)] öğesinde [Shared Print (Paylaşılan Yazdırma)] öğesini seçin.

  İş Tipi Seçeneklerinden bir yazdırma işi adı verebilirsiniz.

 5. Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

  Yazdırma işi sadece yazıcıya gönderilir, ancak hemen yazdırılmaz.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.

 1. [Yazdır] veya (YAZDIR) düğmesine basın.

 2. [Shared Print (Paylaşılan Yazdırma)] düğmesine basın.

  Bir iş arama başlar.

  Kısa not

  İş arama işlemini durdurmak için, (DURDUR) düğmesine basın.

 3. Paylaşılan yazdırma işleri listelendiğinde yazdırmak istediğiniz paylaşılan işler için [Print (Yazdır)] düğmesine basın. Görüntülenen tüm paylaşılan yazdırma işlerini yazdırmak için [Print All (Tümünü Yazdır)] düğmesine basın.

  Belirli paylaşılan işleri silmek için [Delete (Sil)] düğmesine basın.

  Listedeki tüm kimlik paylaşılan işleri silmek için [Delete All (Tümünü Sil)] düğmesine basın.