Ağ Ayarları

Bu bölümde, makinenin bir ağa nasıl bağlanacağı ve ağ kurulumunun nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.