Görüntü Dramını Değiştirme

Görüntüleme ekranında "[RENK] Görüntü Dramı Ömrü Dolmak Üzere" mesajı göründüğünde yedek bir görüntü dramı hazırlayın. Yazdırmaya devam ederseniz, "[RENK] Görüntü Dramı Ömrü" mesajı görüntülenir ve yazdırma işlemi durur.

"Lütfen Yeni Görüntü Dramını yükleyin" mesajı görüntülendiğinde ve basma işlemi durduğunda görüntü dramını değiştirin.

A4 kağıt (basit basım) kullanıldığında, bir görüntü dramının tahmini değişitirilme zamanı yaklaşık 30.000 sayfadır. Tahminler standart kullanım koşulları üzerinden yapılmaktadır (tek seferde üç sayfa basım). Tek seferde bir sayfa yazdırmak, dram ömrünü yaklaşık yarı yarıya azaltır.

Not

 • Resim dramıyla yazdırabileceğiniz gerçek sayfa sayısı, kullanım şeklinize bağlıdır. Yazdırma koşullarına bağlı olarak bu rakam yukarıdaki tahminin yarısından daha az olabilir.

 • Toner kartuşunun açılmasının ardından 1 yıl sonra basım kalitesi kötüleşebilir. Toner kartuşunun yenisiyle değiştirin.

 • Çıkış tepsisinin açılıp kapanması resim dramının kullanım ömrünü bir süre uzatsa da, "Yeni Resim Dramı Yükleyin" görüntülendikten hemen sonra resim dramını değiştirmeniz önerilir.

 • Dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] > [Admin Setup (Yntci Krlumu)] > [Manage Unit (Yönetim)] > [System Setup (Sistem Kurulumu)] > [Near Life Status (Ömür Sonu Durumu)] öğesi [Disable (Devredışı)] olarak ayarlandığında, "[COLOR] Görnt Drm Ömrü Yklşyr" mesajı görünmez.

 • Ürünlerden en iyi performansı almak için hakiki OKI ürünlerini kullanın.

 • Garanti ya da bakım sözleşmesine bakılmaksızın, hakiki OKI ürünlerinin kullanılmamasından kaynaklanan problemlerin çözümü için verilen hizmetlerden ücret alınmıştır. (Hakiki olmayan sarf malzemelerinin kullanımı her zaman sorun yaratmasa da bu ürünleri kullanırken özellikle özen gösterin.)

Bu bölüm toner kartuşunu kullanmaya devam ederek görüntü dramını nasıl değiştireceğinizi anlatmaktadır.

Not

 • Toner kartuşları o anda kullanılmakta olan yeni bir görüntü dramı kullanıyorsanız, toner kartuşlarının kalan miktar göstergesi doğruyu göstermez. Değişimden hemen sonra da "[RENK] Görüntü Dramı Ömrü Bitiyor" veya "[RENK] Görüntü Dramı Ömrü Doldu" mesajı görüntülenebilir.

 • Görüntü dramını (yeşil silindir) elinize alırken özel özen gösterin çünkü hassastır.

 • Görüntü dramını direkt gün ışığına veya güçlü ışığa (yaklaşık 1500lüks veya daha fazla) maruz bırakmayın. Görüntü dramını da aydınlatması altında dahi 5 dakika veya daha fazla bırakmayın.

Kısa not

"[COLOR] Görnt Drm Ömrü Yklşyr" mesajının görüntülenmesini istediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz. Ayarı değiştirmek için dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] > [Admin Setup (Yntci Krlumu)] > [User Install (Kullanıcı Kurulumu)] > [Drum Near Life Timing (Dram Ömrü Bitiyor Zamanlaması)] öğesine basın. 500 - 3000 (500'lük artışlarla) arasındaki değerler kullanılabilir.

 1. Yeni bir görüntü dramı hazırlayın.

 2. Düğmeye (A) basın ve çıkış tepsisini (a) tamamen açın.

 3. Ömrünü dolduran görüntü dramını, etiket renginden belirleyebilirsiniz.

 4. Resim dramını (b) makineden çıkarın ve resim dramının düz bir yüzeyin üzerine koyun.

  Not

  Sarf malzemelerini çıkarırken, onları LED kafasına vurmayın.

 5. Kartuşu tutun, toner kartuşun mavi kolunun (c) ucunu tutun ve uç kartuşun taşıyıcısıyla hizalanana kadar kendinize doğru döndürün.

 6. Toner kartuşunu (d) sağ tarafından kaldırın ve resim dramından çıkarın.

 7. Yeni bir görüntü dramını paketinden çıkarıp düz bir yüzeye koyun.

 8. Nem giderici paketi çıkarın.

 9. Toner kapağını çıkarın.

 10. 6. adımda çıkardığınız toner kartuşunu (d), kartuşun sol girintisini (e) resim dramındaki çıkıntıyla (h) hizalayarak toner kartuşunun ve resim dramının renk etiketi aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirin. Ardından, sağ tarafı sıkıca yerine sabitleyin.

 11. Kartuşu tutun, toner kartuşun mavi kolunun (g) ucunu tutun ve uç kartuşun taşıyıcısıyla hizalanana kadar ileri döndürün.

  Not

  Toner kartuşunu görüntü dramına takarken çıkış tepsisini mavi kolu çevirmeden kapatırsanız arızaya sebep olabilir. Mavi kolu, en üstü toner kartuşunun arkasındaki tırnakla hizalanana kadar döndürdüğünüzden emin olun.

 12. Yeni görüntü dramının etiket rengini kontrol edin ve dramı makineye yerleştirin.

  Not

  Sarf malzemelerini ayarlarken bunları LED kafasına vurmamaya dikkat edin.

 13. Çıkış tepsisini (a) yavaşça kapatın ve onaylamak için çıkış tepsisinin ortasını itin.

 14. Görüntü dramlarını geri dönüştürün.

  Kısa not

  Görüntü dramını atmanız gerekiyorsa, dramı plastik bir poşete veya benzer bir torbaya koyup belediyenizin kural veya yönergelerine uygun olarak atın.