Kolay Kurulum

[Easy Setup (Kolay Kurulum)] ayarında, dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] düğmesini kullanarak tarih/saat, ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz.

  1. Dokunmatik panelde [Cihaz Ayarları] düğmesine basın.

  2. [Kolay Kurulum] öğesine basın.

  3. Yönetici adını ve parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

    Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir.

  4. Ekrandaki talimatları izleyin.

Dil Ayarı

Madde

Açıklama

Lisan Ayarları

İşletim panelinde görüntülenen lisanı ayarlar.

Tarih/Saat Ayarı

Öğe

Açıklama

Saat Dilimi

GMT saat dilimini ayarlar.

Yaz Saati Uygulaması

Yaz saati uygulamasını AÇIK veya KAPALI olarak ayarlar.

Sunucu

SNTP Sunucusu (Birincil)

Mevcut tarih ve saat ayarları için kullanmak üzere STNP sunucusunu ayarlar. 64 karaktere kadar girebilirsiniz.

SNTP Sunucusu (İkincil)

Manüel Besleme

Tarih

Geçerli tarih ve saati el ile ayarlar.

Time

Yönetici Parolası

Öğe

Açıklama

Yeni Parola

Parola Gir (Onayla)

Yönetici parolasını değiştirir. 6 ila 12 karakter kullanılabilir.

Ağ Ayarı

Madde

Açıklama

Varsayılan Ağ Geçidini Etkinleştirme (Kablosuz LAN modülü yüklüyse)

Kablolu LAN veya kablosuz LAN arasında etkinleştirilecek varsayılan ağ geçidini ayarlar.

Kablosuz Ayarı (Kablosuz LAN modülü takılıysa)

WPS

WPS-PBC

WPS-PBC gerçekleştirilir.

WPS-PIN

WPS-PIN gerçekleştirilir.

Ara

Aramada bir erişim noktası listesi bulundu

Bir aramada bulunan kablosuz LAN erişim noktası isim listesini görüntüler.

Manuel Kurulum

SSID

Bir SSID girin.

Güvenlik

Kablosuz LAN işlevinin güvenliğini seçer.

"WPA-EAP" ve "WPA2-EAP" yalnızca Web üzerinden ayarlanabilir.

WEP Anahtarı

WEP Anahtarını girin.

[Security (Güvenlik)] için [WEP (WEP)]'nin seçilip seçilmediğini görüntüler.

WPA Şifreleme Türü

WPA/WPA2-PSK veya WPA2-PSK şifreleme tipi seçin.

[Security (Güvenlik)] için [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] öğesinin mi yoksa [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] öğesinin mi seçildiğini gösterir.

WPA Ön-Paylaşımlı Anahtar

Ön-paylaşımlı Anahtarı girin.

[Security (Güvenlik)] için [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] öğesinin mi yoksa [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] öğesinin mi seçildiğini gösterir.

Yeniden Bağlan

Kablosuz yeniden bağlantı gerçekleştirilir.

IP adresi alma

IP adreslerini otomatik ya da manüel almayı ayarlar.

IP Adresi

IP adresini ayarlar. 15 karaktere kadar girebilirsiniz.

Alt Ağ Maskesi

Alt ağ maskesini ayarlar. 15 karaktere kadar girebilirsiniz.

Varsayılan Ağ Geçidi

Ağ geçidi adresini ayarlar. 15 karaktere kadar girebilirsiniz.

DNS Sunucusu (Birincil)

Birincil bir DNS sunucusu için IP adresini ayarlar. 15 karaktere kadar girebilirsiniz.

DNS Sunucusu (İkincil)

İkincil bir DNS sunucusu için IP adresini ayarlar. 15 karaktere kadar girebilirsiniz.

WINS Sunucusu (Birincil)

WINS sunucusu için adı veya IP adresini ayarlar. 15 karaktere kadar girebilirsiniz.

WINS Sunucusu (İkincil)

WINS sunucusu için adı veya IP adresini ayarlar. 15 karaktere kadar girebilirsiniz.

Sınama Baskısı

Madde

Açıklama

Test Baskısı

Test baskısı gerçekleştirerek, sarf malzemeleri ile kağıdın doğru ayarlandığını kontrol edebilirsiniz.