Kağıt Yükleme

Bu bölümde, bu cihazın kağıt tepsisine yüklenebilecek kağıt hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.

Kağıt türünü ve ağırlığını ayarlamak için [Device Settings (Aygıt Ayarları)] > [Paper Setup (Kağıt Ayarı)] düğmesine ve kullanmak istediğiniz tepsiye basın, ardından da [Media Type (Ortam Türü)] veya [Media Weight (Ortam Ağırlığı)] öğesini seçin.