Makineyi Açma veya Kapatma

Bu bölümde makinenin gücünün nasıl açılıp kapatılacağı açıklanmaktadır.