Bileşenlerin Adları

Bu kısım her bileşenin ismini açıklar.

Simge

Ad

Açıklama

a

Operatör paneli

Operatör Panelindeki Temel İşlemler

Bu, yazıcıyı çalıştıran paneldir.

Panel üzerinde dokunmatik panel ve çalıştırma düğmelerini bulabilirsiniz.

b

USB girişi

USB belleğin takılacağı bağlantı noktası.

c

MP tepsisi (Çok amaçlı tepsi)

Zarflar ve çeşitli boyutlarda ve kalınlıklarda kağıt yazdırılabilir.

d

Aç düğmesi

Çıkış tepsisini açarken kilidi açmak için bu düğmeye basın.

e

Çıktı tepsisi (Üst kapak)

Çıktılar burada stoklanır.

Sarf malzemelerini değiştirirken açın.

f

Kablosuz LAN modülü kapağı

Kablosuz LAN modülü montaj parçası için kapak.

g

Kağıt desteği

MP tepsisinde uzun kağıt boyutu ayarlandığında bu desteği çekin.

h

Zarf kolu

Zarflara yazdırırken bunu kullanın. Talimatlar için "Zarfların Üzerine Yazdırma" konusuna bakın.

Simge

Ad

Açıklama

a

Arka çıktı tepsisi

Kalın kağıt, zarflar vb'ne yazdırırken bunu açın. Kağıt, yazdırılan taraf yukarı gelecek şekilde çıkarılır.

b

Güç konektörü

Birlikte verilen güç kablosunu takın.

c

Arabirim konektör kapağı

Arayüz alanını kaplar.

d

Ağ arayüzü konektörü

Makine LAN kablosuyla bir bilgisayara bağlandığında LAN kablosunu takın.

e

USB arayüzü konektörü

Makine USB kablosuyla bir bilgisayara bağlandığında USB kablosunu takın.

Simge

Ad

Açıklama

a

LED başlık

Yazdırma kısmını ışığa maruz bırakan LED.

Çıktılarda harflerin etrafında dikey çizgiler veya bulanıklık varsa LED kafasını temizleyin.

b

Kaynaştırıcı birimi

Toneri kağıt üzerinde sabitleyin.

c

Toner kartuşu / Resim dramı (S: sarı)

Toner kartuşlarında yazdırma için kullanılan toner bulunur.

Görüntü dramı harfleri ve görüntüleri şekillendirir.

Toner kartuşları ve görüntü dramları sarf malzemeleridir.

LCD paneldeki mesaj değiştirmenizi istediğinde lütfen bunları değiştirin.

d

Toner kartuşu / Görüntü dramı (M: kırmızı)

e

Toner kartuşu / Resim dramı (M: mavi)

f

Toner kartuşu / Görüntü dramı (K: siyah)

g

Tepsi 1

Yazdırılacak kağıdı yerleştirin.