Lisans

Bu ürün Heimdal Project tarafından geliştirilmiş bir yazılıma sahiptir.

Telif hakkı (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan

(Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, Stockholm, İsveç).

Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla, yeniden dağıtımına, modifikasyonlu veya modifikasyonsuz olarak kaynak formunda veya ikili formlarda kullanılmasına izin verilir:

  1. Kaynak kodunun yeniden dağıtımlarında yukarıda yer alan telif hakkı beyanı, bu koşul listesi ve aşağıdaki yükümlülük reddi muhafaza edilmelidir.

  2. İkili formlardaki yeniden dağıtımlarda yukarıda yer alan telif hakkı beyanı, bu koşul listesi ve aşağıdaki yükümlülük reddi, dağıtımla birlikte temin edilen belgelerde ve/veya diğer malzemelerde muhafaza edilmelidir.

  3. Bu yazılımdan türetilen ürünlerin devrinde veya tanıtımında, önceden yazılı izin alınmaksızın ne Enstitünün ne de Enstitüye katkıda bulunanların isimleri kullanılabilir.

BU YAZILIM ENSTİTÜ VE KATKIDA BULUNANLARI TARAFINDAN “OLDUĞU HALİYLE” SAĞLANMIŞTIR VE TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDI İLE, HİÇBİR AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI TAAHHÜT KABUL EDİLMEZ. ENSTİTÜ VE ENSTİTÜYE KATKIDA BULUNANLAR , SÖZ KONUSU HASARLAR İSTER SÖZLEŞME, İSTER KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU OLSUN (İHMAL VEYA DİĞERLERİ DAHİL), HANGİ KURAMSAL YÜKÜMLÜLÜK TEMELİNDE VE HER NE SURETTE MEYDANA GELMİŞ OLURSA OLSUN, BÖYLE HASARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ HASARLARDAN DOLAYI HİÇBİR DURUMDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Açık Kaynak Lisans Gizliliği

Aşağıdaki açık kaynak tabanlı yazılım, Google Cloud Print'in kullanılabilmesi için dâhil edilmiştir. Açık kaynak lisansı tanımları aşağıda gösterilmiştir.

json-c

Telif hakkı (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz

İşbu belge ücretsiz olarak, bu yazılımın ve ilgili dokümantasyon dosyalarının (Yazılım) bir kopyasına bulunduran kişiye herhangi bir sınırlandırma olmadan, kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyasını satmak da dahil ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Yazılımı kullanma ve aşağıdaki koşullara tabi olmak şartıyla Yazılımın verildiği diğer kişilere de izin verme hakkı tanır.

Yukarıdaki telif beyanı ve izin beyanı Yazılımın bütün kopyalarında ya da büyük bölümünde dahil edilecektir.

YAZILIM OLDUĞU GİBİ, TİCARET GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMAÇ VE İHLAL DURUMUNA UYGUN BİR GARANTİ DE DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR AÇIK YA DA KAPALI GARANTİSİ OLMADAN VERİLMİŞTİR. HİÇBİR ŞEKİLDE YETKİLİLER YA DA TELİF SAHİPLERİ, YAZILIMIN YA DA YAZILIM DAHİLİNDEKİ PARÇALARIN HERHANGİ BİRİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SUÇLAMADAN, ZARARDAN YA DA DİĞER SORUMLULUKLARDAN, İSTER SÖZLEŞME EYLEMİ, HAKSIZLIK YA DA DİĞER BİR DURUMDAN DOĞSUN SORUMLU DEĞİLDİR.

Telif Hakkı (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

İşbu belge ücretsiz olarak, bu yazılımın ve ilgili dokümantasyon dosyalarının (Yazılım) bir kopyasına bulunduran kişiye herhangi bir sınırlandırma olmadan, kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyasını satmak da dahil ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Yazılımı kullanma ve aşağıdaki koşullara tabi olmak şartıyla Yazılımın verildiği diğer kişilere de izin verme hakkı tanır.

Yukarıdaki telif beyanı ve izin beyanı Yazılımın bütün kopyalarında ya da büyük bölümünde dahil edilecektir.

YAZILIM OLDUĞU GİBİ, TİCARET GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMAÇ VE İHLAL DURUMUNA UYGUN BİR GARANTİ DE DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR AÇIK YA DA KAPALI GARANTİSİ OLMADAN VERİLMİŞTİR. HİÇBİR ŞEKİLDE YETKİLİLER YA DA TELİF SAHİPLERİ, YAZILIMIN YA DA YAZILIM DAHİLİNDEKİ PARÇALARIN HERHANGİ BİRİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SUÇLAMADAN, ZARARDAN YA DA DİĞER SORUMLULUKLARDAN, İSTER SÖZLEŞME EYLEMİ, HAKSIZLIK YA DA DİĞER BİR DURUMDAN DOĞSUN SORUMLU DEĞİLDİR.