Yönetici Kurulumu

Bu kısımda Yönetici Kurulumundaki öğelerin nasıl değiştirileceğini açıklanır.

[Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] bölümünde değiştirebileceğiniz ayarlar aşağıdakilerdir.

Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir. Henüz hiçbir yönetici adı kaydedilmemişse bunları kullanın.