Uyku Moduna Girmeden Önce Boşta Bekleme Zamanının Süresini Ayarlama

  1. Dokunmatik panelde [Device Settings] düğmesine basın.

  2. veya öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] öğesine basın.

  3. Yönetici adını ve parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

    Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir.

  4. [Manage Unit (Yönetim)] öğesine basın.

  5. [Güç Tasarrufu] düğmesine basın.

  6. [Sleep Time (Uyku Zamanı)] öğesine basın.

  7. Geçiş zamanını seçin.