Yönetici Parolasını Değiştirme

Güvenliğinizi artırmak için yönetici parolasını değiştirmeniz önerilir. Yönetici parolasını 6 ila 12 arası alfasayısal karakter kullanarak ayarlayın. Ayarlanan parolayı unutmadığınızdan emin olun.

  1. Dokunmatik panelde [Cihaz Ayarları] düğmesine basın.

  2. veya öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] öğesine basın.

  3. Yönetici adını ve parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

    Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir.

  4. [Manage Unit (Yönetim)] öğesine basın.

  5. veya öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Admin Password (Yönetici Parolası)] öğesine basın.

  6. Yeni bir parola girin ve ardından [OK] düğmesine basın.

  7. Parolayı tekrar girin.

  8. [TAMAM] düğmesine basın.