Ağ Ayarları

Kısa not

Yazdırma, faks ve tarama işlevini kullanırken ağ ayarları gerektiğinden, ağ ayarını burada yapmanız gerekir.

 1. Bir LAN kablosuyla bağlantı için [3. Network Setting (3. Ağ Ayarı)] öğesine basın.

  Kablosuz bağlantı için ağ ayarlarını burada yapmanız gerekmez. Kablosuz bağlantı ayarları [Easy Setup (Kolay Kurulum)] bittikten sonra gerçekleştirilir.

 2. Kablo bağlantısının doğru şekilde yapıldığını kontrol edin.

 3. Bir IP adresi ayarlayın. [Auto (Otomatik)] öğesine basın.

  Kısa not

  Manüel olarak ayarlarken, sağlayıcınız ya da ağ yöneticiniz tarafından belirtilen aşağıdaki değerleri kontrol edin.

  IP Adresi

  Alt Ağ Maskesi

  Varsayılan Ağ Geçidi

  DNS Sunucusu (Birincil)

  DNS Sunucusu (İkincil)

  WINS Sunucusu (Birincil)

  WINS Sunucusu (İkincil)

 4. [Close (Kapat)] düğmesine basın.

  Ekran [Setup Menu (Ayar Mnsü)] ekranına döner.

  Kısa not

  • Ayarı güncelleştirme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.

  • Ekran, [Close (Kapat)] öğesine basılmadan, yaklaşık 7 saniye içinde otomatik olarak geçiş yapar.

  E-posta Ayarına gidin.

  Ayarı sonlandırmak için [OK (TAMAM)] öğesine basın. Ana ekran görüntüleninceye kadar [Back (Geri)] düğmesine basın.