Ayar Bilgilerini Kontrol Etme

Bu makinenin gücü açıldığında ana ekran görüntülenir.

[Easy Setup (Kolay Kurulum)] gerekli işlevleri kolayca kurmanızı sağlar.

Ekranda bilgileri girmeniz istenir. Önceden aşağıdaki ayar bilgileri sayfasında gerekli bilgileri kontrol edin.

Makine ilk açıldığında bu ayarları atlarsanız, operatör panelinde veya bilgisayarda bilgileri daha sonra ayarlayabilirsiniz.

  • Faks Ayarları

    Faks işlevini kullanmak için, aşağıdaki bilgiler gerekir.

Öğe

Açıklama

Ayar Değeri

Faks Numarası

Bu makinenin faks numarasını ayarlayın. En fazla 20 basamak girebilirsiniz.

Gönderici Kimliği

Göndericinin bilgilerini ayarlayın. 22 karaktere kadar girebilirsiniz.

  • Ağ Ayarı

    Bir LAN kablosu kullanarak makineyi bir ağa bağlamak için, aşağıdaki bilgiler gerekir.

Öğe

Açıklama

Ayar Değeri

IP Adresi

Makinenin IP adresini ayarlayın.

Alt Ağ Maskesi

Bir alt ağ maskesi ayarlayın.

Varsayılan Ağ Geçidi

Ağ geçidi adresini ayarlayın.

DNS Sunucusu (Birincil)

Birincil bir DNS sunucusu için IP adresini ayarlayın.

DNS Sunucusu (İkincil)

İkincil bir DNS sunucusu için IP adresini ayarlayın.

WINS Sunucusu (Birincil)

Birincil WINS sunucusu için adı (en fazla 15 karakter) veya IP adresini ayarlayın.

WINS Sunucusu (İkincil)

İkincil WINS sunucusu için adı (en fazla 15 karakter) veya IP adresini ayarlayın.

  • E-posta Ayarı

    E-posta göndermek ve almak için gereken E-postaya Tara ve İnternet Faksı işlevleri gibi işlevleri kullanmak için, aşağıdaki bilgiler gerekir.

Öğe

Açıklama

Ayar Değeri

Posta Sunucusu Adrs

STMP sunucusu için IP adresini veya ana bilgisayar adını ayarlayın. 64 karaktere kadar girebilirsiniz.

Gönderenin Adresini Ayarla (Gönderen)

E-posta gönderirken görünür.

Alım Ayarı

[POP3 (POP3)], [SMTP (SMTP)] veya [Disable (Devre Dışı)] öğesini ayarlayın.

[POP3 (POP3)] seçilirse, POP3 sunucusu adresini kontrol edin.

Kimlik Doğrulama Yöntemi

[No Authentication (Kimlik Doğrulama yok)], [SMTP Auth (SMTP Doğr.)] veya [POP Before SMTP (SMTP Öncesi POP)] öğesini ayarlayın.

[SMTP Auth (SMTP Doğr.)] veya [POP Before SMTP (SMTP Öncesi POP)] öğesini seçerseniz, kullanıcı adı ve parolasını kontrol edin.

(SMTP-Auth (SMTP Doğr.) / POP Before SMTP (SMTP Öncesi POP)) Kimlik Doğrulama Yöntemi: Kullanıcı Adı

Kimlik doğrulaması için bir kullanıcı adı ayarlayın. En fazla 64 karakter girilebilir.

(SMTP Auth (SMTP Doğr.) / POP Before SMTP (SMTP Öncesi POP)) Kimlik Doğrulama Yöntemi: Parola

Kimlik doğrulaması için bir parola ayarlayın. En fazla 64 karakter girilebilir.