Faks Aktarımını İptal Etme

Bir mesaj görüntülenince ve tarama işlemi devam ediyorken faks aktarımını iptal edebilirsiniz.

  1. (DURDUR) düğmesine basın.

Not

Yayın öğesini seçerseniz, yayın işi iptal edilir.

  1. Dokunmatik panelde [Fax/Internet Fax (Faks/İnternet Faks)] öğesine veya operatör panelinde (FAKS) düğmesine basın.

  2. [Faks] düğmesine basın.

  3. [Faks İş Görüntüle/İptal] sekmesine basın.

  4. İptal edilecek işin [Sil] düğmesine basın.

    Kısa not

    Gönderilmekte olan bir faks listenin en başında görüntülenir.

  5. Onay ekranında [Evet] öğesine basın.