Rendszergazdai beállítás menü

E rész írja le a nyomtató beállítások rendszergazdakénti változtatásának a menetét.

 1. A görgető gomb többszöri megnyomásával válassza ki az [Admin Setup (Admin beállítás)] beállítást, majd nyomja meg az «ENTER (BEVITEL)» gombot.

 2. A számbillentyűk (0-9) segítségével írja be a rendszergazdai jelszót, majd nyomja meg az «ENTER (BEVITEL)» gombot.

  A gyári alapértelmezett jelszó „123456”.

 3. A vagy görgetőgombot megnyomva válassza ki azt a beállítási menüt, amelyben beállítást kíván módosítani, majd nyomja meg az «ENTER (BEVITEL)» gombot.

 4. Nyomja meg a vagy görgetőgombot a beállítás megváltoztatására.

 5. Nyomja meg az az «ENTER (BEVITEL)» gombot.

 6. A menü módból való kilépéshez nyomja meg az «ON LINE (ONLINE)» gombot.

Hálózat beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Alapértelmezett átjáró engedélyezése

(Ha vezeték nélküli helyi hálózat telepítve van.)

Vezetékes

Válasszon egy kapcsolódási módot a különböző szegmensek közötti kapcsolódáshoz.

Vezetékes

Engedélyezés

A vezetékes helyi hálózat engedélyezését állítja be.

TCP/IP

Engedélyezés

A TCP/IP protokoll engedélyezésére szolgál.

NetBIOS a TCP fölött

Engedélyezés

A TCP-kapcsolaton keresztüli NetBIOS engedélyezésére szolgál.

IP Cím beállítás

Automatikus

Az IP-cím beállítási módjának meghatározására szolgál.

IPv4-cím

***.***.***.***

Az IP-cím beállítására szolgál. E paraméter jelenik az [IP Address Set (IP Cím beállítás)] a [Manual (Kézi)].

Alhálózati maszk

***.***.***.***

Az Alhálózati maszkot állítja be. E paraméter jelenik az [IP Address Set (IP Cím beállítás)] a [Manual (Kézi)].

Átjáró címe

***.***.***.***

Beállítja az átjáró címét. E paraméter jelenik az [IP Address Set (IP Cím beállítás)] a [Manual (Kézi)].

DHCPv6

Tilt

IPv6 használata esetén választja ki a DHCP használatának az engedélyezését/tiltását.

Web

Engedélyezés

Engedélyezi/tiltja a nyomtató weboldalához való hozzáférést.

Telnet

Tilt

A Telnet funkció engedélyezésére szolgál.

FTP

Tilt

Az FTP engedélyezésére szolgál.

IPSec

Tilt

Csak akkor jelenik meg, ha az [IPSec (IPSec)] engedélyezve van, és akkor is csak a letiltás választható.

SNMP

Engedélyezés

Az SNMP engedélyezésére szolgál.

Hálózat mérete

Normál

A [Normal (Normál)] beállítás választása esetén a nyomtató még akkor is hatékonyan működik, ha feszítőfa struktúrát összefogó elosztóhoz csatlakozik. Ha a nyomtató két vagy három számítógépből álló kisméretű helyi hálózathoz csatlakozik, a nyomtató indulása hosszabb időt vesz igénybe.

Gigabites hálózat

Tilt

Beállítja, hogy engedélyezze-e a hozzáférést Gigabites Ethernettel.

Elosztó kapcsolat beállítás

Auto felismerés

Az elosztó kapcsolódási módját határozza meg. Általában az [Auto Negotiate (Auto felismerés)] beállítás használatos.

Hálózati gyári alapbeállítások

Végrehajtás

A hálózati menü inicializálása

USB beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

USB

Engedélyezés

USB-interfész engedélyezését/tiltását állítja be.

Sebesség

480 Mps

Kiválasztja az USB-interfész maximális adatátviteli sebességét.

Szoftveres újraindítás

Tilt

Beállítja a szoftveres újraindítás engedélyezését/tiltását.

Sorozatszám

Engedélyezés

Egy USB sorozatszám engedélyezését/tiltását határozza meg.

Offline fogadás

Tilt

Riasztás esetén határozza meg az adatok fogadását. (C824 kivételével)

USB-memória interfész

Engedélyezés

USB-memória interfész engedélyezését/tiltását állítja be.

Kapcsolódott állomás

Normál

Arra az esetre, amikor a készülék alvó állapot módjában történik feladat küldése, a [Specific (Speciális)] beállítást válassza ki az időtúllépési hiba megakadályozására.

Ez több energiát igényel az Alvó állapot módban, mint a [Normal (Normál)] mód.

Nyomtatási beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Személyiség

Automatikus

Kiválasztja az emulációs módot.

Példányszám

1

A példányszám meghatározására szolgál.

Kétoldalas

Be vagy Ki *1

Kétoldalas nyomtatás beállítására szolgál.

Kötés

Hosszú oldal

A kötés helyét határozza meg kétoldalas nyomtatásnál.

Hordozó ellenőrzés

Engedélyezés

Annak meghatározására szolgál, hogy ellenőrizze-e a rendszer azt, hogy a tálcához beállított papírméret és a dokumentum oldalmérete egyezik-e.

A4/Letter felülírása

Igen

Automatikusan végzi az A4-ről Letterre papírméret váltást, ha A4-es dokumentum nyomtatásakor kifogy az A4-es méretű papír és be van töltve Letter méretű papír, illetve a Letterről A4-re váltást, ha Letter méretű dokumentum nyomtatásakor kifogy a Letter méretű papír és be van töltve A4 méretű papír.

Felbontás

600 dpi

A felbontás meghatározására szolgál.

Festék takarékosság

Festéktakarék. szintje

Ki

Beállítja a megtakarítani kívánt festékmennyiséget.

Színes

Összes

[All (Összes)]: Festéktakarékosság alkalmazása történik a 100% feketét beleértve az összes szín esetében.

[Except100%Black (Kivéve100%fekete)]: Festéktakarékosság alkalmazása történik a 100% fekete kivételével az összes szín esetében.

Csak a nyomtatási funkció esetében kerül alkalmazásra e funkció.

Monokróm-nyomtatási mód

Automatikus

Fekete-fehér oldalak nyomtatási módjának beállítására szolgál.

Alapértelmezett tájolás

Álló

A nyomat tájolásának beállítására szolgál. PS-adatoknál nem használható.

Méret szerkesztése

Kazetta mérete

Annak meghatározására szolgál, hogy mekkora az oldal nyomtatható területe, amennyiben a számítógéptől nem érkezik a papír szerkesztési méretére vonatkozó parancs.

Átfedés

Ki

Akkor állítja be, amikor fehér csíkok jelennek meg a szomszédos színek között.

X méret

210 milliméter vagy 8,5 hüvelyk *1

Beállítja az egyéni papírméret szélességét.

Y méret

297 milliméter vagy 11,0 hüvelyk *1

Beállítja az egyéni papírméret hosszúságát.

 1. : Országtól vagy régiótól függően eltérnek a gyári alapbeállítási értékek.

PS beállítás (C834/C844/ES8434)

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

L1 tálca

1. típus

Beállítja a papírtálca számát az 1. szintű kezelő esetén.

Hálózati protokoll

RAW

Megadja a PS hálózati adatkommunikációs protokoll módját.

USB protokoll

RAW

Megadja a PS USB-n keresztül történő adatkommunikációs protokoll módját.

PDF papírméret

Aktuális tálcaméret

Állítsa be a papírméretet PDF-fájlok nyomtatásakor.

PDF méretezés

99 %

Beállítja a PDF kicsinyítési arányát, ha [Scaling Size (Méretezés)] beállítása [PDF Paper Size (PDF papírméret)].

PDF nyomtatási mód

Minőségi prioritás

A nyomtatási vagy sebesség prioritása között választ PDF nyomtatása esetén.

PCL beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Betűtípus forrása

Tárolt

Kiválasztja a használandó betűtípus helyét.

Betűtípus száma

I0

Kiválasztja a használni kívánt betűtípus-számot.

Betűtérköz

10,00 CPI

A PCL alapértelmezett betűtípus szélességét határozza meg. Rendelkezésre álló tartomány: 0,44 - 99,99 CPI. (0,01 CPI lépésekben)

Betűtípus magassága

12,00 pont

Az alapértelmezett PCL betűtípus magasságának beállítására szolgál. A magasságot a nyomtató két tizedesjegyig (0,25 pontos lépésközzel) jeleníti meg.

Szimbólumkészlet

PC-8

PCL szimbólumkészlet kiválasztására szolgál.

Nyomtatási szélesség A4-es lapon

78 oszlop

A4 méretű lapok PCL-hez szükséges automatikus soremelésénél alkalmazott hasábszám meghatározására szolgál. A hasábszám függ a 10CPI betűköz és kikapcsolt automatikus CR/LF mód beállításától.

Fehér lapdobás

Ki

Annak meghatározására szolgál, hogy a nyomtató kiadjon-e egy üres oldalt, ha a PCL (0CH) gyors léptetés parancsot kap.

CR funkció

CR

Annak meghatározására szolgál, hogyan viselkedjen a nyomtató, ha CR-kód érkezik a PCL programba.

LF funkció

LF

Annak meghatározására szolgál, hogyan viselkedjen a nyomtató, ha LF-kód érkezik a PCL programba.

Nyomtatási margó

Normál

Az oldal nem nyomtatható területének beállítására szolgál.

Teljes fekete

Ki

PCL: Annak meghatározására szolgál, hogy a nyomtatás során a kép 100%-ban fekete részeinek nyomtatásához a készülék kevert fekete színt (cián, magenta, sárga és fekete festéket keverve) vagy valódi fekete színt (csak a fekete festéket felhasználva) alkalmazzon-e.

Tollvastagság módosítása

Be

Amikor minimális vonalvastagság van meghatározva PCL-módban az 1 pont széles vonal töredezettnek tűnhet vonali. Ez a mód úgy állítja be a vékony vonalakat, hogy folytonos vonalaknak látszódjanak.

Tálca azonosítószáma

Többcélú tálca

4

A többfunkciós tálcának a PCL5-emulációban papíradagolási célhelyparancshoz (ESC&l#H) használt számának beállítására szolgál.

1. tálca

1

Az 1. tálcának a PCL5-emulációban papíradagolási célhelyparancshoz (ESC&l#H) használt számának beállítására szolgál.

2. tálca

5

A 2. tálcának a PCL5-emulációban papíradagolási célhelyparancshoz (ESC&l#H) használt számának beállítására szolgál.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a 2. tálca benne van a nyomtatóban.

3. tálca

20

A 2. tálcának a PCL5-emulációban papíradagolási célhelyparancshoz (ESC&l#H) használt számának beállítására szolgál.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a 3. tálca benne van a nyomtatóban.

4. tálca

21

A 2. tálcának a PCL5-emulációban papíradagolási célhelyparancshoz (ESC&l#H) használt számának beállítására szolgál.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a 4. tálca benne van a nyomtatóban.

5. tálca

22

A 2. tálcának a PCL5-emulációban papíradagolási célhelyparancshoz (ESC&l#H) használt számának beállítására szolgál.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a 5. tálca benne van a nyomtatóban.

SIDM (soros márixnyomtató) beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

SIDM kézi azonosító

2

Beállítja a KÉZI beállításban megadott Pn értéket a CSF vezérlőparancs (ESC EM Pn) FX/PPR Emu 1. KÉZI azonosítószámával.

SIDM 2. kézi azonosító

3

Beállítja a KÉZI beállításban megadott Pn értéket a CSF vezérlőparancs (ESC EM Pn) FX/PPR Emu 2. KÉZI azonosítószámával.

SIDM többcélú tálca azonosítója

4

Beállítja a 0. TÁLCA (Többcélú Tálca) beállításban megadott Pn értéket a CSF vezérlőparancs (ESC EM Pn) FX/PPR Emu Többcélú Tálca azonosítószámával.

SIDM 1. tálca azonosítója

1

Beállítja az 1. TÁLCA beállításban megadott Pn értéket a CSF vezérlőparancs (ESC EM Pn) FX/PPR Emu 1. Tálca azonosítószámával.

SIDM 2. tálca azonosítója

5

Beállítja az 2. TÁLCA beállításban megadott Pn értéket a CSF vezérlőparancs (ESC EM Pn) FX/PPR Emu 2. Tálca azonosítószámával.

SIDM 3. tálca azonosítója

6

Beállítja az 3. TÁLCA beállításban megadott Pn értéket a CSF vezérlőparancs (ESC EM Pn) FX/PPR Emu 3. Tálca azonosítószámával.

SIDM 4. tálca azonosítója

7

Beállítja az 2. TÁLCA beállításban megadott Pn értéket a CSF vezérlőparancs (ESC EM Pn) FX/PPR Emu 2. Tálca azonosítószámával.

SIDM 5. tálca azonosítója

8

Beállítja az 2. TÁLCA beállításban megadott Pn értéket a CSF vezérlőparancs (ESC EM Pn) FX/PPR Emu 2. Tálca azonosítószámával.

IBM PPR beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Karaktersűrűség

10 CPI

Megadja a karaktersűrűséget IBM PPR-emuláció üzemmódban.

Betűtípus sűrítés

12 - 20 CPI

Megadja a 12 CPI-s karaktersűrűséget a Sűrített üzemmód számára.

Karakterkészlet

SET-2

A karakterkészletet határozza meg.

Szimbólumkészlet

IBM-437

A szimbólumkészletet határozza meg.

O betű stílusa

Tilt

Azt a stílust választja ki, amely a 9BH kódú karaktert az „o” betűvel, a 9DH kódú karaktert pedig a nulla számjeggyel váltja fel.

Nulla karakter

Normál

Beállítja, hogy a nullát jelző karakter áthúzottan jelenjen-e meg vagy sem.

Sortávolság

6 LPI

A sortávolságot határozza meg.

Fehér lapdobás

Ki

Annak kiválasztása, hogy nyomtasson-e üres oldalakat.

CR funkció

CR

Kocsi vissza karaktert választ a [CR (CR)] és a [CR+LF (CR+LF)] közül.

LF funkció

LF

Soremelés karaktert választ az [LF (LF)] és az [LF+CR (LF+CR)] közül.

Vonalhosszúság

80 Column

Az egy sorba nyomtatott karakterek számát határozza meg.

Alakzat hosszúsága

11,7 vagy 11 hüvelyk *1

A papír hosszúságát határozza meg.

TOF pozíció

0,0 hüvelyk

Megadja a papír felső szélétől számított távolságot.

Bal margó

0,0 hüvelyk

Úgy adja meg a papír bal szélétől a távolságot, hogy jobbra vízszintesen eltolja a nyomtatás kezdőpontját.

Letter mérethez

*1 tiltása vagy engedélyezése

Beállítja a nyomtatási módot úgy, hogy elférjen a 11 hüvelykkel (66 sorral) egyenértékű nyomtatható területre a papír.

Szövegmagasság

Azonos

A karakterek magasságát adja meg.

Azonos: A CPI-től függetlenül azonos marad a magasság.

Eltérő: A CPI szerint változik a magasság.

Folyamatos papír mód

Ki

Fekvőként állítja be a szerkesztési irányt.

 1. : Országtól vagy régiótól függően eltérnek a gyári alapbeállítási értékek.

EPSON FX beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Karaktersűrűség

10 CPI

Megadja a karaktersűrűséget.

Karakterkészlet

SET-2

A karakterkészletet határozza meg.

Szimbólumkészlet

IBM-437

A szimbólumkészletet határozza meg.

O betű stílusa

Tilt

Azt a stílust választja ki, amely a 9BH kódú karaktert az „o” betűvel, a 9DH kódú karaktert pedig a nulla számjeggyel váltja fel.

Nulla karakter

Normál

Beállítja, hogy a nullát jelző karakter áthúzottan jelenjen-e meg vagy sem.

Sortávolság

6 LPI

A sortávolságot határozza meg.

Fehér lapdobás

KI

Annak kiválasztása, hogy nyomtasson-e üres oldalakat.

CR funkció

CR

Kocsi vissza karaktert választ a [CR (CR)] és a [CR+LF (CR+LF)] közül.

Vonalhosszúság

80 Column

Az egy sorba nyomtatott karakterek számát határozza meg.

Alakzat hosszúsága

11,7 vagy 11 hüvelyk *1

A papír hosszúságát határozza meg.

TOF pozíció

0,0 hüvelyk

Megadja a papír felső szélétől számított távolságot.

Bal margó

0,0 hüvelyk

Úgy adja meg a papír bal szélétől a távolságot, hogy jobbra vízszintesen eltolja a nyomtatás kezdőpontját.

Letter mérethez

*1 tiltása vagy engedélyezése

Beállítja a nyomtatási módot úgy, hogy elférjen a 11 hüvelykkel (66 sorral) egyenértékű nyomtatható területre a papír.

Szövegmagasság

Azonos

A karakterek magasságát adja meg.

Azonos: A CPI-től függetlenül azonos marad a magasság.

Eltérő: A CPI szerint változik a magasság.

Folyamatos papír mód

Ki

Fekvőként állítja be a szerkesztési irányt.

 1. : Országtól vagy régiótól függően eltérnek a gyári alapbeállítási értékek.

Bizalmas anyag nyomtatása beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Feladatbeállítások ellenőrzése

Tilt

Beállítja, hogy nyomtatás előtt elvégezze-e a feladat ellenőrzését.

Ha engedélyezett, akkor a gép ellenőrzi, hogy a feladat a nyomtatás megkezdése előtt nem lett-e módosítva. A biztonság magasabb, azonban a nyomtatás megkezdéséig több idő telik el.

Törlési feladat

Nincs felülírás

Beállítja egy feladat törlésének a menetét.

A törölt adat felülírható, hogy ne lehessen visszaállítani.

Ha engedélyezett, tovább tart majd törölni.

Tartsa meg a feladatot

2 óráig

Beállítja a feladatok tárolási idejét.

Ha a beállított időszak a feladatok eltárolását követően telik le, akkor a feladatok automatikusan törlődnek.

Feladatkorlátozások

Tilt

Beállítja, hogy mentve legyen-e a korlátozott hozzáférésű nyomtatási feladat.

[Private Print Only (Csak magánj. nyomtatás)] választása esetén, nem fogad el bizalmas anyag nyomtatástól eltérő nyomtatási feladatokat.

Feladat jelszó ellenőrzése

Ki

Beállítja, hogy történjen-e jelszó ellenőrzés a hozzáférés szabályozás engedélyezése esetén.

Automatikus feladatkeresés

Be

Beállítja, hogy történjen-e feladatkeresés a kezelőpanel zárolásának feloldásával egyidejűleg a hozzáférés szabályozás engedélyezése esetén.

Színbeállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Tintaszimuláció

Ki

Beállítja a tintaszimulációt. Csak PS nyelvű feladatoknál engedélyezett e beállítás. (C834/C844/ES8434)

Sötét szín eltávolítás

Kevés

A sötét szín eltávolítás szintjét állítja be.

CMY 100%-os sűrűség

Tilt

Kiválasztja, hogy használja-e a C, M, Y 100%-os sűrűség esetén a féltónust.

CMYK konverzió

Be

Kiválasztja, hogy használja-e az egyszerű (gyors) módot CMYK konverzió esetén.

Le van tiltva e menü beállítás, ha a Tintaszimuláció funkciót használja. (C834/C844/ES8434)

Panel beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Élettartama lejár állapot

Engedélyezés

Annak beállítására szolgál, hogy megjelenjen-e az LCD kijelzőn a fényérzékeny henger, a beégető egység vagy a szalagegység élettartamának végét jelző figyelmeztetés.

Élettartam vége LED

Engedélyezés

A festékkazetta, a fényérzékeny henger, a beégető egység vagy a szalagegység élettartamának végét jelző LED-jelzőfény működését vezérli.

Papír beállítás papírcserekor

Be

Az egyes tálcák papírméret ellenőrzési üzenetének megjelenítését vagy elrejtését állítja be.

Ha be van állítva [On (Be)], akkor megjelenik az üzenet, amikor papírt tölt a többcélú tálcába vagy amikor kiveszi a papírkazettát az 1 - 5. tálcából.

Készenlét kijelzés

Festékszint jelző

A kijelzőn üresjárat során megjelenő üzenet meghatározására szolgál.

Panel kontraszt

0

Állítsa be a kezelőpanel folyadékkristályos kijelzőjének a kontrasztját. A nagyítás/kicsinyítés tartománya a következő: -10 és 0 között

Érintőgomb kalibrálása

Végrehajtás

Az érintőpanel gombjainak érzékenységét állítja be. Ne működtesse a kaibrálás alatt.

Berregő beállítása

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Billentyűhang erőssége

Kevés

A billentyűérintés hangerejének állítja be.

Hibajelzés hangereje

Ki

A berregő hangerejét állítja be.

Nyomtatás befejezését jelző hangjelzés hangereje

Ki

Nyomtatás befejezését jelző hangjelzés hangerejét állítja be.

AirPrint hangjelzés hangereje

Kevés

Az AirPrint nyugtázási művelet hangjelzés hangerejét állítja be.

Kártyaolvasás funkció hangjelzésének hangereje

Kevés

Azt a berregő hangerőt állítja be, mely az IC-kártya kártyolvasó fölé tartásakor hallható.

Idő beállítása

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Dátumformátum

nn/hh/éééé vagy hh/nn/éééé *1

Beállítja a dátum kijelzési formátumát.

Időzóna

+00:00

Beállítja az időzónát (a greenwichi középidőtől való időeltolódás).

Rendelkezésre álló tartomány: -12:00 és +13:00 között (15 perces/lépésközökkel)

Nyári időszámítás

Ki

Beállítja, hogy engedélyezi-e a nyári időszámítást.

Beállítási módszer

Kézi beállítás

Beállítja az idő beállítás módszerét.

SNTP-kiszolgáló (elsődleges)

************

Beállítja az elsődleges SNTP-kiszolgálót.

SNTP-kiszolgáló (másodlagos)

************

Beállítja a másodlagos SNTP-kiszolgálót.

Idő beállítás

2000.01.01.

A pontos dátum és idő kézi beállítása.

 1. : Országtól vagy régiótól függően eltérnek a gyári alapbeállítási értékek.

Tápellátás beállítása

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Automatikus kikapcsolás

Automatikus konfigurálás

Az automatikus kikapcsolás viselkedésének beállítása.

Csúcsteljesítmény szabályozás

Ki

Ha be van állítva [On (Be)], akkor készülék csökkenti a maximális energiafogyasztását. Ne feledje, hogy hosszabb időt vehet igénybe az indítás vagy csökken a maximális nyomtatási sebesség.

Tálca beállítás

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Mértékegység

milliméter vagy hüvelyk *1

Megadja az egyedi papírméret mértékegységét.

Alapértelmezett papírméret

A4 vagy Letter *1

Beállítja az alapértelmezett papírméretet.

 1. : Országtól vagy régiótól függően eltérnek a gyári alapbeállítási értékek.

Egyéb beállítások

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Papíradagoló görgő számláló törlése

Többcélú tálca törlése

Végrehajtás

Amikor kicseréli a többcélú tálca papíradagoló görgőit, akkor törölje a számlálót.

1. tálca törlése

Végrehajtás

Amikor kicseréli a 1. tálca papíradagoló görgőit, akkor törölje a számlálót.

2. tálca törlése

Végrehajtás

Amikor kicseréli a 2. tálca papíradagoló görgőit, akkor törölje a számlálót.

3. tálca törlése

Végrehajtás

Amikor kicseréli a 3. tálca papíradagoló görgőit, akkor törölje a számlálót.

4. tálca törlése

Végrehajtás

Amikor kicseréli a 4. tálca papíradagoló görgőit, akkor törölje a számlálót.

5. tálca törlése

Végrehajtás

Amikor kicseréli a 5. tálca papíradagoló görgőit, akkor törölje a számlálót.

Flash-memória beállítása

Inicializálás

Végrehajtás

Inicializálja a Flash memóriát.

Partíció formázása

PCL

Egy megadott partíciót formáz.

Feladatnapló beállítás

Feladatnapló mentése

Tilt

Feladatnaplók mentésének engedélyezését/tiltását állítja be.

Feladatnapló törlése

Végrehajtás

Törli a mentett feladatnaplókat.

Biztonsági beállítás

Hozzáférés szabályozása

Tilt

Beállítja a hozzáférés-szabályozást.

Felhasználói számláló jelentés

Végrehajtás

Kinyomtatja a felhasználói számláló jelentést.

Nyelvi beállítás

Nyelvválasztás

Angol

Kiválasztja a folyadékkristályos kijelző a jelentés nyomatás nyelvét.

(Egyszerűsített kínai, Kínai (hagyományos) és koreai: Angolul nyomtatja a jelentéseket.)

Nyelv inicializálása

Végrehajtás

Inicializálja a nyelvi beállítást.

Feladattörlés beállítása

Mégse gomb viselkedése

Rövid

Beállítja a Feladat törlés gomb megnyomása esetére a viselkedést.

Rövid: A gomb (két másodperces vagy rövidebb) megnyomása törli a feladatot.

Hosszú: A gomb (kettő - öt másodperces) megnyomva tartása törli a feladatot.

Ki: Figyelmen kívül hagyja a Mégse gomb megnyomását vagy megnyomva tartását.

Lekérdezés kijelzése

Be

Beállítja, hogy megjelenjen-e a Feladat törlés megerősítés ablak vagy nem.

Fókuszpozíció

Igen

Beállítja, hogy az Igen vagy a Nem választ várja-e a Feladat törlés megerősítés ablakban.

Kijelző időkorlátja

180

Beállítja a Feladat törlés megerősítés ablak kijelző időkorlátját.

Élettartama lejár beállítás

A henger az élettartama lejár

3000

Beállítja egy fényhengerek élettartama lejár figyelmeztetés időzítését.

Rendelkezésre álló tartomány: 500 - 5000 közötti szám (500 számos/lépésközökkel)

A beégető egység az élettartama lejár

2500

Beállítja a beégető egység élettartama lejár figyelmeztetés időzítését.

Rendelkezésre álló tartomány: 500 - 5000 közötti szám (500 számos/lépésközökkel)

A szalagegység az élettartama lejár

2000

Beállítja a szalagegység élettartama lejár figyelmeztetés időzítését.

Rendelkezésre álló tartomány: 500 - 5000 közötti szám (500 számos/lépésközökkel)

Személyes adatok törlése

Végrehajtás

Törli a rögzített személyes adatokat.

 • Rendszergazdai jelszóként beállított beállítások és egyéb menüpontok.

 • Különböző előzmények

 • A készülékben regisztrált hozzáférés szabályozási és felhasználói adatok

NFC beállítása

Engedélyezés

Az NFC-funkció engedélyezését/tiltását állítja be.

Beállítások

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Beállítások törlése

Végrehajtás

Inicializálja a felhasználói menübeállításokat.

Beállítások mentése

Végrehajtás

Menti a menü aktuális beállításait. Felülírásra kerülnek a meglévő menübeállítások.

Beállítások visszaállítása

Végrehajtás

A tárolt menübeállításokra való visszaállítására szolgál.

Jelszó módosítása

Paraméter

Gyári alapbeállítás

Leírás

Új jelszó

Az [Admin Setup (Admin beállítás)] menübe belépéshez szükséges új jelszót állítja be.

Jelszó megerősítése

Megerősítés céljából az [New Password (Új jelszó)] mezőbe beállított új jelszót írja.