C542dn, ES5442
  • Effektivitet
  • Säkerhet
  • Ekologi
  • Behändiga tips
Skrivarinställningar Delad jobbutskrift Verktyget PDF Print Direct
Privat utskrift Användarautentisering / Åtkomstkontroll Administratörslösenord (Adminlösenord)
Energisparläge Spara toner Dubbelsidig utskrift
E-post larm Mobil utskrift USB-direktutskrift