C824,C834,C844,ES8434
  • Effektivitet
  • Sikkerhet
  • Økologi
  • Nyttige tips
Forhåndsinnstillinger for printing Utskrift av delte jobber Alarm
Privat utskrift Brukerautentisering/tilgangskontroll Administrator Password (Admin-passord)
Strømsparingsmodus: Spar toner Tosidig utskrift
E-postvarsel Mobil utskrift USB direkteutskrift