Oppsett for nettverkskort (Mac OS X)

Du kan bruke oppsett for nettverkskort til å konfigurere nettverket.

For å bruke nettverkskortoppsett, må TCP/IP være aktivert.