Nettverksutvidelse

I nettverksutvidelse kan du kontrollere innstillingene på denne maskinen, og angi sammensetningen av alternativene.

For å kunne bruke nettverksutvidelse, må TCP/IP være aktivert.

Notat

Dette krever administratorrettigheter.

Minne

  • Nettverksutvidelse installeres automatisk når du installerer en skriverdriver gjennom et TCP/IP-nettverk.

  • Nettverksutvidelse fungerer sammen med skriverdriveren. Ikke bare installer nettverksutvidelse.

  • Nettverksutvidelsen fungerer kun når skriverdriveren er tilkoblet OKI LPR-porten eller standard TCP/IP-porten.