E-postvarsel

For å bruke denne funksjonen, må du sette opp postserveren din først.

E-postoppsett (nettside)

Innstilling for å sende et e-postvarsel hvis det oppstår en feil

 1. Åpne nettsiden for maskinen.

  Åpne nettsiden til denne maskinen.

 2. Logg inn som administrator.

 3. Velg [Admin Setup].

 4. Velg [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].

 5. Skriv inn en e-postadresse slik at du kan motta et varsel i [Failure Notification Settings].

 6. Klikk [Setting] for den valgte e-postadressen.

  Hvis du vil bruke varslingsbetingelsene for en annen adresse, klikker du [Copy].

 7. Velg [Upon occurence of an event] i [Way of E-mail Alerting], og klikk deretter [To Step 2].

 8. Følg anvisningene på skjermen og gjør nødvendige innstillinger.

  Hvis du merker av for "Any errors or warnings that require notification", vises et vindu hvor du kan angi hvor lang tid det skal gå fra feilen oppstår til varselet blir sendt.

 9. Klikk [OK].

 10. Klikk [View a summary of current configuration] for å kontrollere de gjeldende innstillingene, og klikk deretter [x] for å lukke vinduet.

  Du kan kontrollere de gjeldende innstillingene for opptil to adresser i hovedvinduet. Merk av for de ønskede adressene i listeboksen.

 11. Klikk [Submit].

  De nye innstillingene trer i kraft når nettverksfunksjonen til maskinen restartes.

Innstilling for å sende et e-postvarsel jevnlig

 1. Åpne nettsiden for maskinen.

  Åpne nettsiden til denne maskinen.

 2. Logg inn som administrator.

 3. Velg [Admin Setup].

 4. Velg [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].

 5. Skriv inn en e-postadresse slik at du kan motta et varsel i [Failure Notification Settings].

 6. Klikk [Setting] for den valgte e-postadressen.

  Hvis du vil bruke varslingsbetingelsene for en annen adresse, klikker du [Copy].

 7. Velg [Periodically] i [Way of E-mail Alerting] og klikk deretter [To Step 2].

 8. Følg anvisningene på skjermen og gjør nødvendige innstillinger.

 9. Klikk [OK].

 10. Klikk [View a summary of current configuration] for å kontrollere de gjeldende innstillingene, og klikk deretter [x] for å lukke vinduet.

  Du kan kontrollere de gjeldende innstillingene for opptil to adresser i hovedvinduet. Merk av for de ønskede adressene i listeboksen.

 11. Klikk [Submit].

  De nye innstillingene trer i kraft når nettverksfunksjonen til maskinen restartes.

Minne

Hvis det oppstår feil som det ikke er definert at det skal sendes varsel for, vil det ikke bli sendt ut e-post.