Pakke ut og installere maskinen

Dette avsnittet beskriver hvordan du pakker ut og installerer maskinen.

Skade kan oppstå.

Det bør være 2 personer til å løfte denne maskinen, da den veier ca. 24 kg.

Notat

 • Avtrykkstrommelen (den grønne sylinderen) er skjør og må behandles med største forsiktighet.

 • Ikke utsett avtrykkstrommelen for direkte sollys eller andre sterke lyskilder (ca. 1500 lux eller mer). Avtrykkstrommelen må heller ikke utsettes for vanlig innendørsbelysning i mer enn 5 minutter.

 • Släng inte bort förpacknings- och dämpningsmaterialet som krävs för att transportera maskinen. Behåll det om du behöver flytta maskinen vid senare tillfällen.

 1. Lyft upp maskinen ur lådan, och ta sedan ut tillbehören, dämpningsmaterialet och plastpåsen från maskinen.

 2. Lyft upp maskinen, och ställ den sedan på den plats där den ska installeras.

 3. Ta av skyddstejpen, skyddspappret och torkmedelspaketet.

 4. Tryck på knappen (A) och öppna utmatningsfacket (a) helt.

 5. Ta tag i den blå spaken på tonerpatronen och vrid den framåt tills spetsen av spaken når patronens kant.

  Vrid spakarna på alla 4 tonerpatronerna.

  Notat

  Hvis du lukker utskuffen uten å dreie den blå spaken kan det føre til feil funksjon. Husk å vri den blå spaken på tonerpatronen til toppen er på linje med merket bak på tonerpatronen.

 6. Dra fixeringsenhetens låsspakar framåt tills du låser upp dem.

 7. Håll fixeringsenhetens handtag och lyft ut fixeringsenheten från maskinen.

  Notat

  Når fikseringsenheten fjernes, må forsiktighet utvises slik at LED-hodet ikke treffes.

 8. Dytt den blå spaken på varmeenheten og fjern den oransje sikringshaken og filmen.

 9. Håll fixeringsenhetens handtag och anpassa fixeringsenheten efter spåren bakom tonerpatronerna och placera fixeringsenheten i maskinen.

  Notat

  Når fikseringsenheten innstilles, må forsiktighet utvises slik at LED-hodet ikke treffes.

 10. Skjut låsspakarna på fixeringsenheten tills de är låsta.

 11. Stäng långsamt utmatningsfacket (a) och tryck på mitten av utmatningsfacket för att bekräfta att det är stängt.

  Notat

  Om felmeddelandet om att utmatningsfacket är öppet inte försvinner, se till att utmatningsfacket är stängt helt.