Krav til installasjonen

Maskinen må installeres i et miljø som tilfredsstiller følgende krav:

Romtemperatur: 18–32 ℃

Luftfuktighet i rommet: 20–80 % RF (relativ fuktighet)

Maksimal våt-temperatur: 25℃

Notat

 • Pass på at kondensering unngås. Det kan føre til funksjonsfeil.

 • Hvis maskinen må installeres på et sted hvor luftfuktigheten er lavere enn 30 % RH, bør det brukes en luftfukter eller en antistatisk matte.

 • Avhengig av installasjonsomgivelsene, kan operasjonslyden være høyere. Hvis lyden plager deg, anbefaler vi at du installerer maskinen på en plass i et annet rom.

 • Ikke installer maskinen på et sted utsatt for høye temperaturer eller et sted nærme ild.
 • Ikke installer denne maskinen på steder hvor kjemiske reaksjoner oppstår (f.eks. laboratorier).
 • Ikke installer denne maskinen i nærheten av alkohol, tynnere eller andre brannfarlige løsemidler.
 • Ikke installer denne maskinen på et sted der barn kan nå den.
 • Ikke installer denne maskinen på en ustabil flate (for eksempel på et ustødig stativ eller i skrå plassering).
 • Ikke installer denne maskinen på et sted med høy luftfuktighet eller støv, eller på et sted der maskinen er utsatt for direkte sollys.
 • Ikke installer denne maskinen i et miljø der det er utsatt for saltholdig luft eller etsende gass.
 • Ikke installer denne maskinen på et sted der den utsettes for høye vibrasjonsnivåer.
 • Ikke installer denne maskinen på et sted der ventilhullet blokkeres.
 • Ikke installer denne maskinen på raggete tepper eller ryer.
 • Ikke installer denne maskinen i et lukket rom eller andre steder med dårlig sirkulasjon og ventilasjon.
 • Hvis du bruker denne maskinen i et lite rom, kontinuerlig over en lengre periode, sørg for å lufte ut rommet.
 • Installer denne maskinen vekk fra kilder til sterke magnetiske felt eller støy.
 • Installer denne maskinen vekk fra en skjermer eller TV-er.
 • Flytting av maskinen krever at to personer står henholdsvis foran og bak maskinen, holder håndtakene på bunnen av maskinen, og flytter den.

Installer maskinen på en jevn overflate som er så bred at bena under maskinen står stødig.

Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt maskinen, som vist i figurene nedenfor.

 • Visning ovenfra

 • Visning fra siden

 • Sedd från sidan (om den extra fackenheten har installerats)