Lagring av ofte brukte innstillinger i printerdriveren for fremtidig bruk

Du kan lagre innstillingene til skriverdriveren.

Notat

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Windows PS-skriverdriver.

Minne

Du kan lagre opptil 14 innstillinger.

Registrering av Windows PCL-driverinnstillinger

 1. Klikk [Start] og velg [Enheter og skrivere].

 2. Høyreklikk på [OKI C542 PCL6]-ikonet og velg [Printing preferences (Utskriftsinnstillinger)].

 3. Angi utskriftsinnstillingene som skal lagres.

 4. Klikk [Lagre] under [Driverinnstilling] i kategorien [Oppsett].

 5. Skriv inn et navn for lagring av innstillingene og klikk [OK].

 6. Klikk [OK (OK)] for å lukke dialogen for utskriftsinnstilling.

Registrering av Mac OS X-skriverdriverinnstillinger

Notat

 • Standardinnstillingene i [Page Setup (Sideoppsett)]-dialogen kan ikke endres.

 • Bruken av innstillingene som lagres med en annen skriverdriver kan ikke garanteres. Lagre innstillingene med et navn du husker.

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print] på [File]-menyen.

 3. Angi utskriftsinnstillingene som skal lagres.

 4. Velg [Lagre gjeldende innstillinger som forhåndsinnstilling] under [Forhåndsinnstillinger].

 5. Skriv inn et navn for lagring av innstillingene og klikk [OK].

Notat

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Windows PS-skriverdriver.

For Windows PCL-driver

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print (Skriv ut)] i [File (Fil)]-menyen.

 3. Klikk på [Alternativer].

 4. Velg en innstilling å bruke fra [Driver Setting (Driverinnstilling)] i [Setup (Oppsett)]-fanen.

 5. Klikk [OK (OK)].

 6. Klikk [Print (Skriv ut)] på [Print (Skriv ut)]-skjermen.

For Mac OS X

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print (Skriv ut)] i [File (Fil)]-menyen.

 3. Velg en innstilling å bruke fra [Presets (Forhåndsinnstillinger)].

 4. Klikk [Print (Skriv ut)].

  Minne

  Hvis [Show Presets (Vis forhåndsinnstillinger)] velges fra [Preset (Forhåndsinnstillinger)] og du fjerner merket i boksen [Reset Presets Menu to "Default Settings" After Printing check box (Tilbakestill forhåndsinnstilling-menyen til «Standardinnstillinger» etter utskrift)], brukes alltid angitt forhåndsinnstilling.