Oppbevar dokumenter som skrives ut ofte, i skriveren

Lagre en utskriftsjobb i det interne minnet i skriveren. Når du skriver ut, velg delt jobb fra betjeningspanelet.

Notat

Hvis du ikke kan lagre plassert data på grunn av utilstrekkelig ledig minne, vil en melding vises for å informere deg om at filsystemet er fullt og utskriftsjobben ikke er utført.

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print] på [File]-menyen.

 3. Klikk på [Avansert oppsett].

 4. Velg kategorien [Jobbalternativer].

 5. Velg [Shared Print (Delt utskrift)].

  Du kan navngi en utskriftsjobb fra Jobbtypevalg.

 6. Angi andre innstillinger om nødvendig, og klikk på [OK (OK)].

 7. Klikk på [Print (Skriv ut)] på skjermbildet [Print (Skriv ut)].

  Utskriftsjobben er kun sendt til skriveren og ikke skrevet ut enda.

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print] på [File]-menyen.

 3. Klikk på [Avansert oppsett].

 4. Velg kategorien [Jobbalternativer].

 5. Klikk på [Shared Print (delt utskrift)] fra [Job Type (Jobbtype)].

  Du kan navngi en utskriftsjobb fra Jobbtypevalg.

 6. Angi andre innstillinger om nødvendig, og klikk på [OK (OK)].

 7. Klikk [Skriv ut] på [Skriv ut] skjermbildet.

  Utskriftsjobben er kun sendt til skriveren og ikke skrevet ut enda.

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print (Skriv ut)] fra [File (Fil)]-menyen.

 3. Velg [Secure Print (Sikker utskrift)] fra panelmenyen.

 4. Velg [Shared Print (Delt utskrift)] i [Job Type (Jobbtype)].

  Du kan navngi en utskriftsjobb fra Jobbtypevalg.

 5. Endre andre innstillinger om nødvendig, og klikk på [Print (Skriv ut)].

  Utskriftsjobben sendes bare til skriveren, og den blir ikke skrevet ut ennå.

Minne

Dersom innstillingsdetaljer ikke vises i dialogen for utskrift, klikker du på [Show Details (Vis detaljer)] nederst i dialogen.

 1. Trykk på [Skriv ut] eller (PRINT)-knappen.

 2. Trykk på [Shared Print (delt utskrift)].

  Et jobbsøk starter.

  Minne

  For å stoppe et jobbsøk, trykk (STOP).

 3. Når du har en liste over delte utskriftsjobber, trykk på [Print (Skriv ut)] ved de delte jobbene du vil skrive ut. For å skrive ut alle de delte utskriftsjobbene som vises, trykk på [Print All (Skriv ut alle)].

  Trykk på [Delete (Slett)] for å slette de angitte, delte jobbene.

  Trykk på [Delete All (Slett alle)] for å slette alle delte jobber i listen.