Nettverksinnstillinger

Dette avsnittet beskriver hvordan du kan koble maskinen til et nettverk, og å konfigurere nettverket.