Flytting eller transportering av denne maskinen

Dette kapittelet beskriver hvordan du flytter eller transporterer maskinen din.