Enkelt oppsett

I [Easy Setup (Enkelt oppsett)] kan du endre innstillingene for dato/tid, nettverk ved å bruke [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på betjeningspanelet.

  1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

  2. Trykk på [Easy Setup].

  3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

    Fabrikkstandard administratornavn og -passord er henholdsvis "admin" og "999999".

  4. Følg instruksjonene på skjermen.

Språkinnstilling

Element

Beskrivelse

Språkinnstillinger

Angir språket som vises på kontrollpanelet.

Dato/klokkeinnstilling

Element

Beskrivelse

Tidssone

Angir GMT tidssone.

Sommertid

Angir sommertid til PÅ eller AV.

Server

SNTP-server (Primær)

Angir SNTP-serveren som skal brukes for å angi gjeldende dato og klokkeslett. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

SNTP-server (Sekundær)

Manuell mating

Dato

Angir gjeldende dato og tid manuelt.

Time

Admin-passord

Element

Beskrivelse

Nytt passord

Oppgi passord (Kontr.)

Endrer administratorens passord. Mellom 6 og 12 tegn kan brukes.

Nettverksinnstilling

Element

Beskrivelse

Aktivere standard gateway (hvis modul for trådløst LAN er installert)

Stiller hvilken standard systemport som skal aktiveres i kablet LAN eller trådløst LAN.

Trådløs innstilling (Dersom trådløs LAN-modul er innstallert)

WPS

WPS-PBC

WPS-PBC utføres.

WPS-PIN

WPS-PIN utføres.

Søk

En liste over navn på tilgangspunkter som ble funnet i søket

Viser en liste over navn på trådløse LAN-tilgangspunkter som blir funnet i et søk.

Manuelt oppsett

SSID

Skriv inn SSID.

Sikkerhet

Velg sikkerheten til den trådløse LAN-funksjonen.

"WPA-EAP" og "WPA2-EAP" kan bare angis i Internett.

WEP nøkkel

Tast inn WEP-koden.

Vises hvis [WEP (WEP)] er valgt for [Security (Sikkerhet)].

WPA krypteringstype

Velg en WPA/WPA2-PSK eller WPA2-PSK krypteringstype.

Viser hvis [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] eller [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] er valgt for [Security (Sikkerhet)].

WPA forhåndsdelt nøkkel

Tast inn forhåndsdelt krypteringsnøkkel.

Viser hvis [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] eller [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] er valgt for [Security (Sikkerhet)].

Koble til igjen

Trådløs gjentilkobling utføres.

Innhenter IP-adresse

Stiller inn om IP-adressen skal innhentes automatisk eller manuelt.

IP-adresse

Angir IP-adressen. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

Nettverksmaske

Angir nettverksmasken. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

Standard gateway

Angir en gateway-adresse. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

DNS server (Primær)

Angir IP-adressen til en primær DNS-server. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

DNS server (Sekundær)

Angir IP-adressen til en Sekundær DNS-server. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

WINS-server (Primær)

Angir navnet eller IP-adressen til WINS-serveren. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

WINS-server (Sekundær)

Angir navnet eller IP-adressen til WINS-serveren. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

Testutskrift

Element

Beskrivelse

Testutskrift

utføring av testutskrift lar deg kontrollere om forbruksvarer og papir er riktig innstilt.