Slik tilpasser du berøringspanelet

Du kan tilpasse hjemmeikoner på hjem-skjermen og den øverste skjermen til hver funksjon for å passe dine behov.