Legge i papir

Dette kapitlet inneholder diverse informasjon om papir som kan legges inn maskinens papirskuffer.

For å stille inn papirtype og -vekt, trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] > [Paper Setup (Papiroppsett)] og trykk på skuffen du ønsker, velg deretter [Media Type (Medietype)] eller [Media Weight (Medievekt)].