Slå maskinen på eller av

Denne delen beskriver hvordan du pakker opp og installerer maskinen.