Varumärken och annan information

OKI er et registrert varemerke for Oki Electric Industry Co., Ltd.

ENERGY STAR er et varemerke under United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac og Mac OS er registrerte varemerker for Apple Inc.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch og Safari er varemerker registrert til Apple Inc. i USA og andre land.

AirPrint og AirPrint logoen er varemerker under Apple Inc.

Google, Google Docs, Android og Gmail er varemerker for Google Inc.

Google Cloud Print er et varemerke for Google Inc.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript og Reader er varemerker eller varemerker til Adobe Systems Incorporated i USA og andre land.

FeliCa er et registrert varemerke for Sony Corporation.

MIFARE er et varemerke for NXP Semiconductors.

Andre produkt- og merkenavn er registrerte merkenavn eller varemerker under sine rettighetshavere.

Dette produktet er i samsvar med kravene i direktivene 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) og 2011/65/EU(RoHS), endret hvor aktuelt i tilnærmingen til lovene i medlemslandene i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet, lavspenning, radio og terminalutstyr, eco-design og begrensning av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Følgende kabler ble brukt til å evaluere dette produktets samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU, og andre konfigurasjoner enn dette kan påvirke nevnte samsvar.

KABELTYPE

LENGDE

(METER)

KJERNE

SKJERM

Effekt

1,8

USB

5,0

LAN

10.0

Telefon

3,0

ENERGY STAR

Målland for ENERGY STAR -programmet er USA, Canada og Japan.

Det gjelder ikke for andre land.

Dette produktet samsvarer kun med ENERGY STAR v2.0.

AKUTT FØRSTEHJELP

Vær forsiktig med tonerpulveret:

Hvis pulveret svelges, gi små mengder kaldt vann og oppsøk lege. IKKE prøv å fremprovosere brekninger.

Hvis pulveret innåndes, må personen flyttes til et åpent område for å trekke frisk luft. Oppsøk lege.

Hvis du får tonerpulver i øyet, holdes øyelokkene åpne mens det skylles med store mengder vann i minst 15 minutter. Oppsøk lege.

Søl bør vaskes vekk med kaldt vann for å redusere risikoen for flekker på hud eller klær.

Miljø-informasjon