Administratoroppsett

Denne delen beskriver hvordan man endrer innstillinger i Admin oppsett.

Innstillingene du kan endre på [Admin Setup (Admin Oppsett)] er som følger.

Fabrikkstandard administratornavn og -passord er henholdsvis "admin" og "999999". Bruk disse hvis administratornavn ennå ikke er registrert.