Krav til installasjonen

Maskinen må installeres i et miljø som tilfredsstiller følgende krav:

Romtemperatur: 18–32 ℃

Luftfuktighet i rommet: 20–80 % RF (relativ fuktighet)

Maksimal våt-temperatur: 25℃

Notat

 • Pass på at kondensering unngås. Det kan føre til funksjonsfeil.

 • Hvis maskinen må installeres på et sted hvor luftfuktigheten er lavere enn 30 % RH, bør det brukes en luftfukter eller en antistatisk matte.

 • Spredning av støv, ozon, styren, benzen, TVOC og ultrafine partikler retter seg etter Eco-merket 155, sertifiseringskriterier for "Printer"-stoffutslipp. (Toner ble testet ved å utføre svart-hvitt og fargeprinting med OKI genuine tonerkassetter i overensstemmelse med vedlegg S M i Blue Angel RAL UZ-171:2012 testmetode).

 • Avhengig av installasjonsomgivelsene, kan operasjonslyden være høyere. Hvis lyden plager deg, anbefaler vi at du installerer maskinen på en plass i et annet rom.

 • Ikke installer maskinen på et sted utsatt for høye temperaturer eller et sted nær ild.
 • Ikke installer denne maskinen på steder hvor kjemiske reaksjoner oppstår (f.eks. laboratorier).
 • Ikke installer denne maskinen i nærheten av alkohol, tynnere eller andre brannfarlige løsemidler.
 • Ikke installer denne maskinen på et sted der barn kan nå den.
 • Ikke installer denne maskinen på en ustabil flate (for eksempel på et ustødig stativ eller i skrå plassering).
 • Ikke installer denne maskinen på et sted med høy luftfuktighet eller støv, eller på et sted der maskinen er utsatt for direkte sollys.
 • Ikke installer denne maskinen i et miljø der det er utsatt for saltholdig luft, NOx, SOx eller etsende gass.
 • Ikke installer denne maskinen på et sted der den utsettes for høye vibrasjonsnivåer.
 • Ikke installer denne maskinen på et sted der ventilhullet blokkeres.
 • Ikke installer denne maskinen direkte på et tykt rye eller teppe.
 • Ikke installer maskinen i et lukket rom eller andre steder med dårlig luftsirkulasjon og ventilasjon.
 • Hvis du bruker denne maskinen i et lite rom kontinuerlig for en lengre periode, må du huske å lufte rommet.
 • Installer denne maskinen bort fra kilder som avgir sterke magnetfelt eller støy.
 • Installer denne maskinen borte fra en monitor eller TV-en.
 • Bær denne maskinen ved å holde i begge sidene og hold baksiden litt skrått ned.

Installer maskinen på en jevn overflate som er så bred at bena under maskinen står stødig.

Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt maskinen, som vist i figurene nedenfor.

 • Visning ovenfra

 • Visning fra siden