Angi et skanneformat

Du kan angi den egnede størrelsen du vil skanne et dokument med.

 1. Trykk på [Skann] eller på (SCAN)-knappen.

 2. Legg et dokument i dokumentmateren eller på glassplaten.

 3. Velg en skannemetode.

  Sende skannede data som e-postvedlegg

  Lagre skannede data i USB-minne

  Lagre skannede data i en delt mappe

  Angi en destinasjon med følgende prosedyre for den valgte skannemetoden.

 4. Følg fremgangsmåten i tabellen nedenfor for å trykke på [Scan Size (Skanneformat)].

  Skannemetode

  Displayet på berøringspanelet og hvordan det brukes

  Skanning til e-post

  [Grunnleggende]-kategori > [Skannstørrelse]

  Skanning til USB-minne

  [Skanning til USB-minne] > [Skannstørrelse]

  Skanning til delt mappe

  [Grunnleggende]-kategori > [Skannstørrelse]

 5. Velg et format.

  Minne

  • Både ADF og dokumentglasset registrerer automatisk følgende dokumentstørrelser.

  Basis

  Registrerbare størrelser

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal14, Executive Portrait, Statement Portrait

  * Hvis Legal14 oppdages i Brev-serien, settes verdien mellom Legal13, Legal13.5, og Legal14 som er spesifisert i [Device Settings (Enhetsinnst)] > [Admin Setup (Administrator oppsett)] > [Scanner Setup (Skanneroppsett)] > [Default Settings (Standardinnstillingene)] > [Auto detect Scan Size (Autodeteksjon skannstørrelse)] > [Legal Size (Legal størrelsen)] til Skannestørrelse.

  • Hvis maskinen ikke detekterer dokumentstørrelse, vises skjembildet for valg av skannestørrelse.

  • Tilgjengelige valg for egendefinert størrelse er som følger.

   • Dokumentmater (ADF)

    Bredde: 105 til 297 mm (4,1 til 11,7 tommer)

    Høyde: 148 til 432 mm (5,8 til 17,0 tommer)

    *For egendefinerte størrelser på 210 mm (8,3 tommer) eller mer i høyde, er tosidig skanning tilgjengelig.

   • Dokumentglass

    Bredde: 20 til 297 mm (0,8 til 11,7 tommer)

    Høyde: 30 til 432 mm (1,2 til 17,0 tommer)

 6. Endre om nødvendig de andre innstillingene og trykk på (START)-knappen.