Problemer med maskinen eller papiret

Dette avsnittet beskriver problemer som kan oppstå med maskinen og papiret.