Hvis papirstopp oppstår

Dette kapittelet beskriver hva du gjør når papir sitter fast i maskinen.

Se på feilkoden på betjeningspanelet og les i avsnittet som samsvarer med den.

Hvis det oppstår papirfloker ofte, se «Problemer med dokumenter og papir».