Oppsett av DHCP-serveren

DHCP tilordner en IP-adresse til hver vert på TCP/IP-nettverket.

Notat

For at du skal kunne skrive ut via et nettverk må maskinen tilordnes en IP-adresse. For detaljer om hvordan du tilordner en statisk IP-adresse, se brukerhåndboken til DHCP-serveren din.

Minne

I fremgangsmåten nedenfor er Windows Server 2008 brukt som eksempel. Alternativene og menyene kan variere avhengig av hvilket operativsystem som brukes.

 1. Klikk [Start] og velg [Administrative Tools] > [Server Manager].

  Hvis [DHCP] allerede vises i [Administrative Tools], fortsetter du til trinn 8.

 2. Velg [Add Roles] under [Roles Summary].

 3. Klikk [Next] i [Add Roles]-veiviseren.

 4. Merk av for [DHCP Server] og klikk [Next].

 5. Følg anvisningene på skjermen og gjør de nødvendige innstillingene.

 6. Kontroller innstillingen på [Confirm Installation Selection]-skjermen, og klikk deretter [Install].

 7. Når installasjonen er fullført, klikker du [Exit].

 8. Klikk [Start] og velg [Administrative Tools] > [DHCP] for å starte [DHCP]-veiviseren.

 9. Velg serveren du vil bruke, på DHCP-listen.

 10. Velg [New Scope] på [Action]-menyen.

 11. Følg anvisningene i [New Scope]-veiviseren og gjør de nødvendige innstillingene.

  Minne

  • Pass på at du velger standardporten.

  • Velg [Yes, I want to activate the scope now] i [Active Scope]-skjermbildet.

 12. Klikk [Finish].

 13. Velg det nye omfanget på DHCP-listen, og velg deretter [Reservations].

 14. Velg [New Reservation] på [Action]-menyen.

 15. Gjør de nødvendige innstillingene.

 16. Klikk [Add].

 17. Klikk [Close].

 18. Velg [Exit] på [File]-menyen.