Vedlikehold

Dette kapitlet beskriver bytte av forbruksvarer og renhold for å sikre komfortabel bruk av maskinen og lengre levetid. Dette kapitlet beskriver også oppdateringer og fjerning av driver(e) på en datamaskin som er koblet til maskinen.

Minne

Fremgangsmåtene for utskiftning av konsumprodukter og rengjøring av delene kan ses på brukerskjermen. Trykk [Troubleshooting (Feilsøking)] på berøringsskjermen.