Redusere strømforbruket ved å slå maskinen av automatisk

Automatisk utkobling gjør at maskinen slår seg av automatisk hvis den har vært inaktiv i en viss tid. Hvis du vil bruke maskinen igjen, slår du den på.