Oversikt over maskinens deler

Dette kapitlet inneholder en liste med navn på alle komponenter.

Nr.

Navn

1

Auto dokumentmater (ADF)-deksel

2

Dokumentskuff

3

Skannerenhet

4

Dokumentglassdeksel

5

Kontrollpanel

Grunnleggende operasjoner på operatørpanelet

6

USB-port

7

Multimaterskuff (MP)

Nr.

Navn

8

Glassplate

Nr.

Navn

9

Øvre utskuff

10

Utskuff

11

Papirstøtte

12

Frontdeksel

13

Hendel for åpning av frontdeksel

14

Skuff 1

15

Papirformatkontrollbryter

16

Offline stiftemaskin

Nr.

Navn

17

Telefonkontakt (for tilkobling av eksternt håndsett)

18

LINJE-tilkobling

19

Deksel til utgangsbrett

20

Bakre utgangsbrett

21

Dupleksenhet

22

Strømkontakt

23

Moduldeksel for trådløst LAN

24

Kontakt for nettverksgrensesnitt

25

USB-grensesnittkontakt

Nr.

Navn

26

LED-hode

27

Varmeenhet

28

Tonerkassett / Trommelenhet (C: cyan)

29

Tonerkassett / Trommelenhet (M: magenta)

30

Tonerkassett / Trommelenhet (Y: gul)

31

Tonerkassett / Trommelenhet (K: svart)

32

Åpneknapp